Kurmenes pagasta saieta nama fasādes vienkāršotā rekonstrukcija

Vecumnieku novada Dome realizējusi projektu „Kurmenes pagasta saieta nama fasādes vienkāršotā rekonstrukcija" ELFLA 09-04-L32100-000149.

Projektu sagatavoja pirms Administratīvi teritoriālās reformas – Kurmenes pagasta padome. Līgumu par projekta realizāciju parakstīja Vecumnieku novada Dome 2009. gada 5. novembrī.

Projekta ieviešanas laiks ir no 05.11.2009. – 30.11.2011.

Projekta mērķis: veidot iedzīvotājiem draudzīgu vidi, nodrošinot kultūras un sporta pakalpojumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem, uzlabot dzīves kvalitāti, veicot ieguldījumus publiski pieejama saieta nama fasādes vienkāršotajā rekonstrukcijā.

Projekta ietvaros Kurmenes saieta namam tika nomainīti logi, durvis, veikta ēkas siltināšana, ēkas apmales nomaiņa un citi apdares darbi.

Būvniecību veica SIA Svillas. Projekts īstenots noteiktajos termiņos.

Dace Šileika
Projektu vadītāja