Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēts projekts Vecumnieku tautas namā

Vecumnieku novada Dome realizējusi projektu „Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Vecumnieku novada iedzīvotājiem”, ELFLA Nr. 10-06-LL19-L413101-000004, kurš tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” programmā. Projekta ietvaros tika iegādāti skatuves un zāles aizkari Vecumnieku tautas namam. Darbus veica SIA „SAN”. Šobrīd tiek gatavotas projekta atskaites. Finansējuma sadalījums ir 75 % publiskais finansējums, 25% privātais finansējums. Projekta realizācijas termiņš ir līdz šā gada 1.decembrim.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Vecumnieku novada iedzīvotājiem

 Atbalstu guvis Domes sagatavotais projekta iesniegums „Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Vecumnieku novada iedzīvotājiem”, ELFLA Nr. 10-06-LL19-L413101-000004 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta aktivitātes: Vecumnieku tautas nama aizkaru iegāde.

Projekta realizācijas termiņš: 2011. gada 1. decembris.

Projekta kopējās izmaksas: LVL 11 691,44

Par darbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA „SAN”

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933