Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Literatūras stunda Misas vidusskolā

 

 Dzimtās valodas dienu gaidot, Misas skolā jau otro gadu tiek aicināti cilvēki, kuru devums latviešu kultūrā ir nozīmīgs. 2019. gadā skolā viesojās filmas ,,Bille” režisore Ināra Kolmane.

2020. gadā 20. februārī Dzimtās valodas dienas pasākumā piedalījās dzejniece Inese Zandere. Šai tikšanās reizei 1.-9. klases skolēni  bija sagatavojuši  savu formātu  konkursam ,,Gudrs vēl gudrāks.” Uz visiem konkursa jautājumiem bez īpašas gatavošanās bija jāatbild dzejniecei. Sniegtajās atbildēs bija informācija par veicamo darbu izdevniecībā ,,Liels un mazs,” par grāmatas tapšanu , par dzejas rakstīšanu, par to, kā dzeja atnāk pie autora un kā tā nonāk pie lasītāja. Autore dzeju raksta ar prieku un mīlestību. Viņa pauda pārliecību, ka visam dzīvē ir saistība-arī sportam un literatūrai ir kopīgas lietas, piemēram, ievietot vārdu pareizajā vietā un laikā ir tas pats, kas sportā finišēt pēdējā sekundē. Uz jautājumu, cik daudz laika tiek atvēlēts darbu rakstīšanai, viņa atbildēja: ,,Mobilajā neskatos!”,, Mobilās ierīces neveicina koncentrēšanās spējas, tās samazina vēlmi domāt.” Atliek secināt, ka darot darbu, kas patīk, laiku neskaitām.

Dzejniece runāja par  grāmatas tapšanas ceļu un tajā iesaistītiem cilvēkiem.  Grāmatas ,,Latviešu zvēri” veidošanā piedalījās  23 cilvēki-režisors, redaktors, mākslinieki, fotogrāfi, aktieri u.c. Akcentā par dzejas tapšanu bija atziņa, ka  dzeju sacerēt nav grūti, vienkārši jāļauj vārdiem skanēt.  Skanēja dzeja ar uzdevumu, kur mums, klausītājiem, bija jāskaita Latvijas vietvārdi, kuri minēti dzejolī, varējām tikai pabrīnīties, cik daudz zināmu un mazāk zināmu vietvārdu var iekļaut vienā darbā!

Interesantas bija atmiņas  par to, kā radās stāstu krājuma ,,Lupatiņi” tēli. Stāsta varoņu tekstus runāja paši bērni . Rakstniecei  esot viegli sarunāties ar bērniem, tikai ,,tajā pašā laikā mūsdienu lielā problēma ir tā, ka bērni nespēj apstāties un ilgāku laiku koncentrēt uz kaut ko savu uzmanību, tāpēc no šī aspekta grāmata ir ļoti labs palīgs.”

Tās bija īpašas divas  literatūras stundas, kurās piedalījās skolēni divās vecuma  grupās- katrai stundai savi mērķi, ceļš uz sasniedzamo rezultātu, līdzdarbošanās  un kopīgi ieguvumi rakstnieces un dzejnieces Ineses Zanderes vadītajās stundās.  Paldies viņai par jautro, izzinošo, darbīgo un iedvesmojošo tikšanos!

                                                                            Literatūras stundas apmeklētāji, programmas “Skolas soma” ietvaros.

.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933