Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Valles pamatskolas skolēni iepazīst Latvijas Nacionālo mākslas muzeju

Izmantojot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu, 2020. gada 5.martā Valles pamatskolas 7.klases skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kas ir lielākā profesionālās mākslas krātuve valstī, kas ieņem nozīmīgu vietu kultūras vērtību uzkrāšanā, saglabāšanā, popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs. Ekskursijas mērķis ir izglītot jauniešus un rosināt interesi par Latvijas un pasaules vizuālās mākslas, dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām to vēsturiskajās un mākslinieciskajās izpausmēs, akcentējot nacionālās mākslas vietu kultūras vēsturē un laikmetīgajos procesos. Ļoti svarīgi salikt kopā kultūras piedāvājumu ar mācību saturu un mācību procesu, lai kultūrizglītība būtu jēgpilna. Aktualizējot Latvijas Simtgades pasākumus, mācību stundās mērķtiecīgi pilnveidotas zināšanas un popularizēts kultūrvēsturiskais mantojums.

Ekskursijas laikā tika aplūkota Latvijas mākslas kopaina. Staigājot no stāva uz stāvu, skolēniem tika dota iespēja vairāk uzzināt par muzeja ēkas vēsturi un grandiozo rekonstrukcijas procesu, kā arī pavizināties ar muzeja “Zelta liftu” un apskatīt muzeja gleznu glabātuvi ar apmēram 4000 darbiem un iepazīt bagāto Latvijas mākslas pasauli.

Jaunieši ar interesi klausījās gides stāstījumu par Vilhelmu Neimani, kurš bija muzeja ēkas arhitekts un dizaina autors, kā arī pirmais tā vadītājs. Skolēni guva ieskatu latviešu glezniecības kolekcijā, kas ietver vairāk kā 3300 darbu. Tā sniedza ieskatu Latvijas profesionālās mākslas attīstībā no 18. gs. beigām līdz mūsdienām, pārstāvot vairāk kā 300 autoru veikumu. Īpašu interesi saistīja nacionālās mākslas klasiķu – Jūlija Federa, Jaņa Rozentāla, Vilhelma Purvīša, Johana Valtera – gleznu kolekcijas.

Ekskursijas laikā tika aplūkots un iepazīta skaitliski mazākā muzeja krājuma daļa, tēlniecības un objektu kolekcija, kas aptver laika posmu no latviešu profesionālās tēlniecības pirmsākumiem 19.-20. gs. mijā līdz pat mūsdienām. Skolēni iepazina izcilā mākslinieka, latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicēja Teodora Zaļkalna memoriālo kolekciju portretus, stājskulptūras, medaļas, monētas. Interesi raisīja mākslinieka darbi animālijas žanrā, kurā dzīvnieku atveidojumus radīja, studējot dzīvus prototipus lauku vidē, un darba vajadzībām tos arī fotografēja.

Ar lielu interesi jaunieši apskatīja izstādi, kas veltīta Džemmas Skulmes glezniecībai kā mākslinieces lielajai kaislībai, mīlestībai, darbam, jēgai un spēlei, kā telpai, kurā notiek gan saruna ar sevi, gan uzrunas sabiedrībai. Izstāde sniedza unikālu iespēju redzēt Džemmas Skulmes abstrakcijas, kas gleznotas 2019. gada vasarā, kā arī fragmentus no pierakstiem, kas mākslinieces radošajā procesā bija svarīgi un līdz pat pēdējam katra iecere nozīmēja uzdevuma risināšanu.

Noslēgumā skolēni izmantoja iespēju pildīt ceļvedi “Soli pa solim”, kurā veicot ierakstus, nepieciešams vērīgāk iedziļināties 10 izstādes tēmās.

Pēc ekskursijas darbs tika turpināts mājās, jo nākamajās mācību stundās tika veikti uzdevumi, kuri rosināja atcerēties un izteikt savu viedokli par redzēto. Muzeja piedāvātais vizuālais materiāls vēlreiz apliecināja Latvijas mākslas izcilību un klātesamību jebkurā latviešu ģimenē. Skolēni atzina, ka bija ļoti vērtīgi un interesanti apmeklēt unikālo muzeju, kas deva iespēju ikvienam mērot Latvijas mākslas izaugsmes ceļu no 18.gadsimta līdz mūsdienām.

Māksliniece Džemma Skulme ir teikusi: “Prāta asināšana ir palaist domu neparastākos ceļos… neparastos virzienos”. Ceram, ka jauniešos tika iesēta kāda jauna doma, jauna atklāsme, kas viņiem bija vēl sveša un nezināma.

Rakstu sagatavoja: Valles pamatskolas skolotājas Gita Eriņa un Sintija Kreimane

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933