Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Iespēja

 

Programma „Skolas soma’’ dod skolēniem iespējas iepazīties ar dažādiem kultūras un mākslas pasākumiem, par godu valsts simtgades jubilejai. Skaistkalnes vidusskolas 1.-4.klašu skolēni jau izmantoja iespēju apmeklēt Salaspils Nacionālo botānisko dārzu, darboties dabaszinību stundās kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri.

Šoreiz izmantojām iespēju apmeklēt Latvijas Nacionālajā operas un baleta teātrī izrādi „Putnu opera”. Kad iegādājāmies biļetes, svarīgi bija tai sagatavoties. Kā sagatavoties? Jūs neticēsiet, bet daudziem bērniem bija pirmā reize, kad devās uz izrādi operā. Vispirms noskaidrojām kas ir opera, kā notiek izrādes un kādi tērpi piemēroti izrādes apmeklējumam. Gatavojāmies gan mūzikas stundās, gan latviešu valodas stundās ,gan mājturības un tehnoloģiju stundās. Jānoskaidro kas ir opera? Kā veido izrādes? Kas ir librets? Kas ir „Putnu operas” komponists un libreta autors? Ar kādiem tēliem tiksimies izrādes laikā? Kā jāģērbjas apmeklējot izrādes? Secinām - svarīgi uzzināt vai putniem izdosies uzvest un izrādīt operu.
Dienā, kad devāmies uz Rīgu jutāmies gan priecīgi, gan satraukti, gan arī nedaudz nobijušies.
Teātris mūs pārsteidza ar savu skaistumu, varenumu. Tik daudz mūzikas instrumentu, par kuriem bija runāts stundās, nu bija vienkopus operas orķestrī. Nedaudz jau bijām apraduši ar saviļņojumu. kad sākās izrāde. Saprast operu nebija grūti, jo klašu audzinātāji bija sagatavojuši skolēnus operas saturam. Starpbrīdī katrs skolēns vēlējās izstāstīt, kas patika izrādē, kādi tērpi. No kā nobijās? Starpbrīdis bija par īsu, lai visi paspētu izstāstīt. Atpakaļ ceļā uz Skaistkalni sarunas nerimās. Bērni bija sajūsmā par iespēju, par valsts dāvanu simtgades jubilejā.
Zināšanas un emocijas, ko ieguva izmantojot jubilejas dāvanas, vienmēr paliks mazo skolēnu sirdīs. Paldies par iespējām!

Rakstu sagatavoja: Skaistkalnes vidusskolas direktora vietniece Ērika Ormane

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933