Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Valles pamatskolas skolēni iepazīst A. Upīša muzeju un Pļaviņu HES

Latvijas skolas soma copy

Aktualizējot Latvijas Simtgades pasākumus, mācību stundās mērķtiecīgi pilnveidotas zināšanas un popularizēts kultūrvēsturiskais mantojums.

Izmantojot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu, 2020. gada 23.septembrī Valles pamatskolas 6. un 7.klases skolēni apmeklēja A. Upīša memoriālmāju Skrīveros, lai piedalītos interaktīvā nodarbībā – orientēšanās spēlē “Pazīsti kokus Andreja Upīša dārzā”.
Muzejpedagoģiskās nodarbības mērķis - iepazīt latviešu rakstnieka Andreja Upīša personību un viņa bagāto, tēlaino valodu, kā arī sajust viņa mīlestību pret kokiem un aktīvi darboties muzeja dārzā.

Jaunieši ar interesi klausījās gides Ineses Liepiņas stāstījumu par Andreju Upīti, viņa daiļradi. Īpašu interesi saistīja dārzs ap māju, kas ir daļa no Andreja Upīša radošā darba – daļa, kura dod iespēju skaidrāk apjaust visu mūža darbu kopumā un atklāj vienu no rakstnieka daiļrades tautiskuma avotiem. Nodarbība, kas notika dārzā sastāvēja no 3 daļām: sākumā skolēni komandās risināja krustvārdu mīklu par muzeju un rakstnieka daiļradi, pēc tam viņi devās ar karti un darba lapu muzeja dārzā meklēt 15 rakstnieka paša stādītos kokus, bet noslēgumā no atsevišķiem fragmentiem salika Andreja Upīša teikumus, kurus tematiski vieno dažādi koki.

Ekskursijas turpinājumā jaunieši apmeklēja Pļaviņu HES ražotni Aizkrauklē un iepazinās ar ekspozīciju "Pļaviņu hidroelektrostacija – lielākā elektroenerģijas ražotne Latvijā". Modernā, interaktīvā, zinātkāri veicinošā ekspozīcijā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību skolēniem tika dota iespēja iepazīt Pļaviņu HES no celtniecības sākuma 1961. gadā līdz izaugsmei par lielāko elektroenerģijas ražotni Latvijā, kā arī izzināt stacijas darbību un kā top elektrība. Skolēniem bija iespēja apskatīt unikālas ierīces, tostarp batometrs, ūdens caurplūdes un līmeņu mērierīces, temperatūras un spiediena devēji, kas izmantoti hidrobūvju drošības uzraudzībai, kā arī vēsturiskie elektroenerģijas skaitītāji. Mūsdienās, kad AS "Sadales tīkls" plaši ievieš viedās elektroenerģijas uzskaites ierīces, skaitītājs ar rotējošo disku jau kļūst par pagātni. Lielu uzmanību piesaistīja turbīnas modelis, kas tika speciāli izgatavots turbīnu darbības pārbaužu veikšanai Pļaviņu HES hidro agregātu rekonstrukcijas projekta gaitā 2014.gadā un ūdenslīdēja tērps, kas izmantots, lai veiktu hidrotehnisko būvju uzraudzību un remontus. Šāda tipa tērpi lietoti no 1965. līdz pat 1996.gadam, veicot zemūdens darbus ne tikai Pļaviņu HES, bet arī Ķeguma HES un Rīgas HES.

Alda Zālmane,
Valles pamatskolas skolotāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933