Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Kad tad, ja ne tagad… Kas tad, ja ne mēs…

logo skolas soma copy

Kad tad, ja ne tagad, kad apkārt virmo svētku gaisotne, plīvo neskaitāmi sarkanbalti karogi, visur lepni izslejas skaitlis 100, mēs kopā varētu doties uz galvaspilsētu Rīgu, lai izbaudītu šo svētku sajūtu. Kad tad, ja ne tagad, mēs varam vairāk iedziļināties un mēģināt saprast mūsu valsts vēsturi. Kas tad, ja ne skolotāji ar projekta “Latvijas skolas soma” sarūpētajām aktivitātēm, to darīs. Protams - kopā ar saviem skolēniem. 6.a klase kopā ar klases audzinātāju izveidoja projektu “Latvija brīvības ceļos”.

Jau pirms plānotā brauciena uz Rīgu, mēs apmeklējām tos pieminekļus Vecumnieku pagastā, kuri uzstādīti par godu visiem tiem cilvēkiem, kuri ziedojuši savu dzīvību citu cilvēku labā: latviešu strēlniekiem, leģionāriem, izsūtītajiem, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, Otrajā pasaules karā kritušajiem vai padomju gados bojā gājušajiem lidotājiem. Svarīgi apzināties - ir cilvēki, kuri to spēj izdarīt - ziedot dārgāko - dzīvību. 11.novembra vakarā daudzi skolēni kopā ar ģimeni devās lāpu gājienā uz parku, lai piedalītos jaunā pieminekļa - par godu Lāčplēša ordeņa kavalieriem - atklāšanā. Skolēni devās arī uz muzeju, lai iegūtu vairāk informācijas par visiem šiem pieminekļiem. Vizuālās mākslas stundās bērni zīmēja dabā redzētos pieminekļus. Vēl mums ir uzdevums uzzināt, kādi pieminekļi Latvijas brīvībai tikuši  izveidoti citās Latvijas pilsētās. Zinot, ka apmeklēsim Rīgā Brīvības pieminekli un Brāļu kapu ansambli, noskatījāmies filmu “Ievainotais jātnieks” par tās autoru Kārli Zāli.

15.novembrī devāmies plānotajā braucienā uz Rīgu. Diena bija tik skaista un saulaina, un mums pretim visā spožumā uzmirdzēja Brīvības pieminekļa zvaigznes. Tur mūs sagaidīja Latvijas Kara muzeja darbinieks Mārtiņš, kurš iepazīstināja gan ar Brīvības pieminekļa tapšanas vēsturi (jāteic, ka skolēni jau daudz zināja un mēs vēl turpināsim to izzināt), gan par katru tā elementu. Bijām ieplānojuši tādu nelielu zibakciju- katrs bija sagatavojis vienu skaistu dzejoli par Latviju, tos norunājām pie brīvības pieminekļa, apkārt skanot svētku tehniskās sagatavošanas troksnim. Mēs labi saprotam, ka te, pie Brīvības pieminekļa 18.novembrī notiks visskaistākie svētki. Savas iegūtās zināšanas skolēni apliecināja jau nodarbības otrajā daļā Kara muzeja telpās. Tad mūsu ceļš veda uz Kārļa Zāles izveidoto Brāļu kapu ansambli - saulainajā dienā tas mūs sagaidīja ar rimtu mieru un majestātiskumu. Jā, te valda miers, jo tie, kas te atdusas, vairs nekur nesteidzas. Viņi savu darbu ir paveikuši, nolikuši galvas par to, lai mums būtu valsts, pašiem sava. Mēs kopīgi lasījām uzrakstus uz vienkāršajām kapu plāksnītēm: te guļ gan nezināmi kareivji, gan ļoti jauni puiši, gan dažādos vēstures posmos kritušie. Visi ir pelnījuši šo mieru un majestātisko klusumu. Pakavējāmies arī pie paša meistara Kārļa Zāles kapavietas turpat, Brāļu kapos. Devāmies atpakaļ uz Latvijas Kara muzeju - uz otru nodarbību “No Lāčplēša leģendas līdz Lāčplēša ordenim” - nu jau par tiem, kas izcīnīja Latviju, tās brīvību, kas par to kā pateicību no savas valsts saņēma Lāčplēša Kara ordeni.  Vestibilā mūs sagaidīja stalts puisis Viesturs Latvijas armijas formas tērpā. Nodarbībā mēs uzzinājām gan par Lāčplēša ordeņa tapšanu, gan par tiem cilvēkiem, kam šis ordenis tika piešķirts.

Projekta noslēguma daļā mēs turpināsim izpētīt pieminekļus Vecumniekos un citās Latvijas pilsētās. Sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotāju veidosim maketu savai idejai par brīvības pieminekli mūsdienu Latvijā. Klasē tiks organizēts konkurss par iegūtajām zināšanām projektā “Latvija brīvības ceļos”, bet novembra beigās uz šī projekta prezentāciju aicināsim vecākus. To darīsim mēs un tagad!

Sagatavoja 6.a klases audzinātāja Ingrīda Segliņa

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933