Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vidusskolas 4.a klases skolnieki apmeklē muzejus

logo skolas soma copy copy copy copy copy copy

2.novembrī Vecumnieku vidusskolas 4.a klase devās uz Bauskas novadu, lai apmeklētu Zemnieku sētu un lauksaimniecības mašīnu muzeju “Miķelis”, kā arī dotos izzinošā ekskursijā “Apslēptā manta” Rožmalās Ribbes dzirnavās.

Pirms došanās uz muzeju, skolnieki mācību stundās veica priekšdarbus:

  • Sociālo zinību stundās: sevis kā Latvijas daļas apzināšanās - paškolāžas “Es esmu Latvija” veidošana, aptaujas “Es lepojos Latvijā par…”, TOP 5 veidošana ģimenes locekļu vidū. Pētījums “ Mana dzimta Latvijā un ārpus tās”.
  • Darbs ar tautasdziesmu krājumiem. Mīļākās tautasdziesmas meklējums, tās ilustrēšana.
  • Skolēni izpētīja, ka ģimenēs svarīgu vietu, ar ko lepoties, aizņem Latvijas daba un Dziesmu un deju svētki. Tautasdziesma, kura ieņem 1.vietu, ir “Bēdu manu lielu bēdu”.
  • Skolēni ar aizrautību kartēs meklēja vecāku anketās minētās vecvecāku dzimtās vietas. Veidoja savas ģimenes “Sirdspunktu” karti.
  • Aktivitāte “Kā balta svītra karogā”- labo īpašību meklējumi vienam otrā (klasesbiedru starpā).

4.klasē sociālo zinību stundās, turpinot Latvijas izzināšanas tēmu visos tās aspektos, apguvām un izdzīvojām tematu “Svētki un tradīcijas - iespēja katram līdzdarboties”. Ar vecāku, vecvecāku iesaistīšanu skolēni veica pētījumu "Kultūras kanona vērtības un svētku svinēšana manā novadā, ģimenē". Skolēni prezentēja izstrādāto, izpētīto darbu par Līgo svētkiem, Dziesmu un deju svētkiem un tradīcijām ģimenē un Vecumnieku novadā.

Piedzīvojums

Savu ekskursiju iesākām ar vietu, kurā izskatījās tā, kā apmēram bija laikā, kad dzima Latvijas valsts - apmeklējām Zemnieku sētas un lauksaimniecības mašīnu muzeju “Miķelis” Bauskas novada Gailīšu pagastā.  Muzejā mūs sagaidīja un to izrādīja muzeja direktors. Ēkas, kuras pašlaik atrodas muzeja teritorijā šeit nav no seniem laikiem, bet gan savulaik paglābtas no iznīcības un padomju laikos uz šejieni pārvestas, saliekot tās kā lego klucīšus.

Dzīvojamajā mājā bērni iepazinās ar kalpu gala un saimnieku gala iekārtojumu, sadzīves priekšmetiem. Iekārtojums sniedza priekšstatu par sadzīves apstākļiem 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā.  Ar skolēniem bijām runājuši par pūra lādi, šūpuli, vērpjamo ratiņu, pletīzeri un citiem sadzīves priekšmetiem, manteļskursteni, bet tagad to visus varējām apskatīt dzīvē. Muzeja direktors atļāva izbaudīt saimnieku gala ērtības- pagulēt saimnieku gultā, kurā nav vis mūsdienīgs matracis, bet gan gultā ieklāts salmu maiss. Apmeklējām riju, klēti, smēdi. Uzzinājām, ko latvieši darījuši šajās ēkās - izmēģinājām malt graudus uz dzirnakmeņiem, rijā pamēģinājām darboties ar spriguli u.c.

Pagalmā uzzinājām, ka muzeja teritorijā filmēti kadri jaunajai filmai “Dvēseļu putenis”. Muzejā ir arī lielākā privātā mašīnu kolekcija Latvijā. Ne vien zēniem, bet arī meitenēm bija interese par tām.

Tālāk mūsu ceļš pāri pa Mūsas upi veda uz Ribbes dzirnavām Ceraukstes pagastā. Pirmais darbiņš, kuru veicām pēc iepazīšanās ar gidi, bija iekustināt rokas dzirnavas. Skolēni atcerējās, ka līdzīgas, bet smagāk griežamas bija arī lauku sētā “Miķelis”. No čaklās dzirnavu pavārītes sagatavotas mīklas izveidojām pīrādziņus, lai tie mūsu ekskursijas laikā varētu izcepties. Pīrādziņus dekorējām ar kaņepju sēkliņām, izveidojot katrs savu īpašo rakstu uz tiem. Uzzinājām, ka vējdzirnavas celtas laikā no 1867. līdz 1869.gadam. Savu nosaukumu tās ieguvušas pateicoties pirmā īpašnieka uzvārdam – Riba. Stāsta, ka par vējdzirnavu celtniecību strādnieki saņēmuši dienā vienu sieku graudu, bet darbu vadītājs sudraba rubuli. Dzirnavās izveidota ekspozīcija “Graudu ceļš”. Pa stāvajām dzirnavu kāpnēm ekspozīciju apmeklējām. Arī izgaršojām, jo lielos stikla traukos bija dažādi graudi, sēklas, kas maļamas dzirnavās. Dzirnavas gan šobrīd netiek darbinātas. No stāva uz stāvu bija uzdevumi- skolēni pētīja, minēja mīklas, paši mīklas par dzirnavām domāja.

Dzirnavu pagalmā, bērniem sadaloties grupās, bija jāmeklē un jāatrod sava tautasdziesma, jāsaliek tā un pārējiem klasesbiedriem grupā jāprezentē tā. Uz improvizētas skatuves noskatījāmies uz vietas tapušus priekšnesumus.

Tikmēr arī mūsu pīrādziņi un aromātiska zāļu tēja bija gatavi baudīšanai!

Pēcekskursijas notikumi

Dažādos veidos izbaudījuši Latviju gandrīz pusgada garumā, pārdomājām, ko visvērtīgāko no tā, kas Latvijā ir, varētu salikt milzīgā pūra lādē. Šo īpašo pūra lādi nosaucām par “Mūsu tautas pūra lādi”. Zīmējām to un rakstījām domrakstu par šo tēmu.

Kāds no skolniekiem rakstīja: “Šī ir parasta koka lāde ar neparastu saturu.”

Ko bērni tajā liktu? Mīlestību. Dabas bagātību. Skaisto dabu. Saules zīmi, jo Latvijai ļoti vajag sauli. Atmiņas. Folkloru. Dziesmu un deju svētkus. Gudrus, sportiskus Vecumnieku bērnus, no kuriem izaug čempioni un zinātnieki.

4.a klases vārdā klases audzinātāja
Ivanda Ieveniece

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933