Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Īstenots projekts “Latvijas skolas soma”

logo skolas soma

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Projekts tika uzsākts 2018. gada septembrī, tā ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tika nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Arī Vecumnieku novada dome sadarbībā ar novada izglītības iestādēm iesaistījās projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanā. Novada izglītības iestāžu audzēkņi ir apmeklējuši Rīgas Motormuzeju, Kr.Barona muzeju, Dabas muzeju, muzeju ‘Miķelis”, Kara muzeju, Bauskas pils muzeju, Jūgendstila muzeju,  teātra izrādes, Baldones observatoriju, u.c. pasākumus, kā arī piedalījušies dažādas interaktīvās nodarbībās. Visas aktivitātes novada skolu bērniem bija bez maksas, jo izdevumi tika segti no projektā piešķirtā finansējuma. Tāpat no projekta finansējuma tika apmaksāti arī degvielas izdevumi. Pašvaldībai tika piešķirti EUR 5600 dažādu aktivitāšu īstenošanai. No piešķirtā finansējuma, pašvaldība ir apguvusi EUR 4672.41. Tiek plānots, ka projekts turpināsies arī 2019.gada februārī.

Lielu paldies vēlos teikt Vecumnieku novada izglītības iestādēm un pedagogiem par veiksmīgo sadarbību!

Sagatavoja: Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933