Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Turpina īstenot projektu “Latvijas skolas soma”

logo skolas soma copy copy copy copy copy copy copy

Vecumnieku novada dome ir iesaistījusies Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvā "Latvijas skolas soma" . Tās mērķis ir nodrošināt iespēju valsts noteiktā mācību satura ietvaros katram 1.-12. klašu skolēnam, klātienē izzināt un pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

 

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Vecumnieku novada pašvaldībai piešķirtais finansējums EUR 5558,00 apmērā, ļaus novada izglītības iestādēm plānot  teātra vai operas izrāžu, muzeju, zinātnes centru apmeklējumu vai arī koncertprogrammu, interaktīvu darbnīcu, mākslinieku, zinātnieku vai veiksmīgu uzņēmēju uzņemšanu savā skolā, lai nodrošinātu katram skolēnam programmas saturiskajām jomām un kompetenču pieejai izglītībā atbilstošas bezmaksas aktivitātes. Piešķirtais finansējums jāizlieto līdz 2019.gada 21.jūnijam.

Finansējumu var izlietot par pasākumiem, kas dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas un kas atbilst vismaz vienai no šādām programmas saturiskajām jomām:

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;
  • Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes;
  • Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā;
  • Latvijas daba un kultūrainava.

Programmas ietvaros attiecināmās ir:

  • pasākuma ieejas maksa un biļešu izdevumi izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu;
  • transporta izdevumi izglītojamo un to pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ;
  • ja pasākums notiek izglītības iestādē vai izglītības iestādes dibinātāja izvēlētā norises vietā (iespējami tuvu izglītības iestādei), – pasākuma tehniskās nodrošināšanas izmaksas (piemēram, skaņas un gaismas aparatūra, materiāli radošajai darbnīcai) un pasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība (piemēram, atlīdzība māksliniekiem, samaksa tehniskajiem darbiniekiem), pasākuma nodrošinātāja transporta izdevumi, kas saistīti ar nokļūšanu pasākuma norises vietā.

Informācijai:

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Vecumnieku novada pašvaldībai 2018.gadā tika piešķirts finansējums EUR 5600 apmērā.

Sagatavoja: Dace Šileika
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja - projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933