Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vidusskolas 6.a klase dodas uz Nacionālo vēstures muzeju un I.Ziedoņa klasi

logo skolas soma

Manuprāt, ir svarīgi, ka projekta “Latvijas skolas soma” dotās iespējas izmantojam mērķtiecīgi un tā, lai kaut ko iegūtu skolēni un, protams, arī skolotāji. Tāpēc nepieciešams objektos gūtās zināšanas un iespaidus saistīt ar mācību priekšmetos apgūstamo, svarīga arī sadarbība ar citu priekšmetu skolotājiem. 6.a klasē iecerējām 2.semestrī realizēt projektu “Latvieša apģērbs”.

Pirms došanās uz kādu kultūrizglītības vietu klases stundās pētījām materiālus par latviešu apģērbu no 3.-12.gs. līdz mūsdienām. Sapratām, ka temats ļoti plašs, jāsamazina. Redzēju, ka skolēniem lielāka interese ir par tautastērpiem. Nolēmu, ka pie tā arī paliksim. Sākām ar saktām. Pētījām materiālus, gatavojām papīra modeļus, imitējot gan formu, gan rakstus. Tas tika darīts sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotāju Andu Sproģi. Saktas tika izliktas izstādē klasē, bet paralēli zēni mājturības stundā skolotāja Jāņa Plūmes vadībā izgatavoja saktas no koka. Tās savukārt vizuālās mākslas stundās tika apgleznotas, nu jau liekot lietā savu māksliniecisko iztēli un gaumi. Izdevās interesanti. Saktas aplūkojamas izstādē skolas telpās. Paralēli pētījām dažādu novadu tautastērpus, vizuālās mākslas  stundās gatavojām kartona lelles, kuras apģērbt pašu gatavotajos tautastērpos, kuri uzzīmēti, izkrāsoti un izgriezti no papīra. Tas bija darbietilpīgs process un prasīja daudz laika. Liels paldies skolotājiem Jānim Plūmem un Andai Sproģei par atbalstu! Bija pienācis laiks apskatīt tautastērpus reālā izpildījumā. Projektā “Latvijas skolas soma” Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedāvā nodarbību “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19.gs.”, kurā liela vieta atvēlēta arī tautastērpiem. Muzejā pārstāvēti visu novadu autentiskie tautastērpi, arī to dažādie varianti. Ekspozīcija piedāvāja ieskatu par to, kā ģērbās cilvēki vissenākajos laikos (pirms mūsu ēras), par kuriem vēsta ļoti seni apbedījumi, iepazināmies ar tā sauktajiem arheoloģiskajiem tērpiem (neviens no orģināliem pilnībā nav saglabājies, tikai atsevišķi fragmenti)- pirms tautastērpu ēras valkātiem tērpiem, par kuriem arī informācija iegūta tikai no izrakumiem. Kā jau klasiskā Latvijas muzejā, lielas iespējas apgūt zināšanas darbojoties netika piedāvātas. Dominē muzeja gides stāstījums, kurā pat jautājumu uzdot ir gandrīz neiespējami. Skatoties bagātīgajā ekspozīcijā, es te saredzēju daudz iespēju gan papildinot zināšanas Latvijas vēsturē (6.klasē mācās par Latviju senatnē), gan redzot savām acīm senos darbarīkus, kuri minēti A.Upīša stāstā “Sūnu Ciema zēni”. Pat zedeņu žogu varēja aplūkot, jo mēs taču nepazinām vārdu “zedenis”, “zediņš”. Atgriezušies mājās, sakārtojām savas lelles/manekenus, pārrunājām, kurus no muzejā redzētajiem tērpiem esam izveidojuši un izveidojām izstādi skolas telpās. Vēlreiz - paldies mājturības un tehnoloģiju skolotājam Jānim Plūmem un vizuālās mākslas skolotājai Andai Sproģei.

Izmantojām arī izdevību projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēt Imanta Ziedoņa klasi, kurā iekārtotas 3 izlaušanās istabas, lai tiktu no tām ārā, jāpārzina I.Ziedoņa pasaku saturs. Tā kā mēs 6.klasē bijām labi apguvuši I.Ziedoņa pasakas, tad visām grupām tas izdevās.

Nākamajā mācību gadā domāju pievērst uzmanību Latvijas Kultūras kanona vērtībām.

6a.klases audzinātāja Ingrīda Segliņa 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933