Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada dome pieteikusi darba vietas NVA skolēnu vasaras pasākuma īstenošanai

23.04.2020. Tika pieņemts lēmums. ka skolēnu nodarbinātības pasākums 2020.gada vasaras mēnešos NENOTIKS.


Vecumnieku novada dome jau septīto gadu plāno piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākumam pieteiktas 30 gadījuma darbu strādnieka darba vietas. Skolēniem darba vietas tiks piedāvātas Vecumnieku, Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastos.

NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1.jūnija līdz 31.augustam, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Darba samaksa Vecumnieku novada domē tiks noteikta valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Skolēnu elektroniskā reģistrēšanās dalībai pasākumam tiks uzsākta no 2020.gada 27.aprīļa līdz 17.augustam, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Katram valsts reģionam tiks noteikts atsevišķs skolēnu pieteikumu reģistrēšanas sākuma datums:
• 27.aprīlī – Latgales reģions
• 28.aprīlī – Vidzemes reģions
• 29.aprīlī – Rīgas reģions
• 30.aprīlī – Kurzemes un Zemgales reģions Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām.

Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļa vietnē: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=657

 

Alīna Žukauska, Vecumnieku novada domes projektu koordinatore 

Vecumnieku novada dome aicina skolēnus jau laicīgi pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Vecumnieku novada dome 2020. gada vasarā plāno iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā.

NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Samaksa par darbu tiek noteikta valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

Aicinām skolēnus jau laicīgi pieteikties darbam Vecumnieku novada pašvaldībā kā gadījuma darbu strādniekam, aizpildot iesnieguma veidlapu un iesniedzot to personīgi Vecumnieku novada domē 7. kabinetā vai Klientu apkalpošanas centrā vai iesniedzot Vecumnieku novada pagastu pārvaldēs. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV – 3933.

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnē: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=610.

 

 

Vasaras brīvlaikā jaunieši aktīvi iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākumā

Jau sesto gadu Vecumnieku novada dome iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi.

Aktīvās nodarbinātības pasākumam varēja pieteikties, reģistrējoties NVA mājaslapā http://www.nva.gov.lv/. Jauniešu aktivitāte arī šogad bija augsta un uz Vecumnieku novada domē piedāvātajām darba vietām pieteicās daudz strādāt gribētāji, tomēr visiem jauniešiem nodrošināt darbu novada domē nebija iespējams.

Vecumnieku novada dome pasākuma laikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) nodrošināja 29 darba vietas gadījuma darbu strādnieka pienākumu veikšanai visos novada pagastos. NVA nodarbinātības pasākuma ietvaros skolēniem bija iespēja strādāt vienu mēnesi.

Vecumnieku pagastā strādāja 9 jaunieši, Skaistkalnes un Valles pagastā tika nodarbināti 6 skolēni, Bārbeles un Stelpes pagastā vasaras brīvlaiku lietderīgi izmantoja 3 jaunieši, bet Kurmenes pagastā vasaras darbos iesaistījās 2 jaunieši.

Darba devējam iesaistoties vasaras nodarbinātības pasākumā, Nodarbinātības valsts aģentūra piešķir dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam. Darba vadītājam tiek piešķirta ikmēneša dotācija par katra bērna darba vadīšanu. Darba devējs nodrošina līdzfinansējumu pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam, kā arī veic ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.

Vasaras laikā visās pagastu pārvaldēs darbu netrūkst- jāveic pagastu publiskās un zaļās teritorijas sakopšanas darbi, jāpalīdz telpu sakopšanā un citos saimnieciskos darbos. Jauniešu ieguldītais darbs novada teritorijas sakopšanā ir liels atspaids, un bez palīgu piesaistes šiem darbiem būtu jāvelta vairāk laika.

Vecumnieku pagasta darbu vadītāja Līga Veismane ir gandarīta par veiksmīgo sadarbību - bērni darīja dažāda veida darbus – veica dzīvžogu griešanu, celiņu tīrīšanu, puķu ravēšanu, laistīšanu un palīdzēja citos darbos. Skolēni tika iesaistīti Liliju svētku organizēšanas darbos. Atzīstama ir skolēnu iniciatīva, iesaistoties ar idejām un risinājumiem darbu organizēšanā. Līga atzīst, ka nekādu problēmu neesot bijis, un visi viens otru sapratuši no pusvārda.

Arī Kurmenes pagasta pārvaldē bērni tika iesaistīti visdažādākajos darbos - sākot ar teritorijas sakopšanas darbiem (atkritumu savākšanu, zāles pļaušanu, telpu uzkopšanu u.c.), kā arī malkas kraušanu. Neatsverama bija palīdzība Pēterdienas svētku un Kurmenes sporta svētku organizēšanā. Ar savu darbu skolēni ļoti atviegloja darbu Kurmenes pagasta pārvaldes saimniecības darbiniekiem. Abi skolēni, kas piedalījās vasaras darbos, strādāja ļoti cītīgi un rūpīgi- nebija nekādu problēmu vai grūtību.

Stelpes pagasta pārvaldes teritorijā skolēni ravēja bruģi un puķu dobes, veica labošanas un labiekārtošanas darbus, stādīja dekoratīvos krūmus. Skolēni palīdzēja arī pagasta Līgo svētku, teātra svētku un sporta svētku organizēšanas darbos. Tā kā vasarā āra darbos ir daudz darāmā, tad pagasta teritorijas sakopšanas darbos palīdzīgas rokas noderēja.

Kā viens no apstākļiem, kas nedaudz sarežģīja darba gaitu uzsākšanu, bija algas nodokļu grāmatiņas reģistrēšana VID informācijas sistēmā, jo skolēniem vairākkārtīgi bija jāatgādina reģistrēt datus, lai saņemot algu nebūtu nepatīkamu pārsteigumu.

Bārbeles pagastā jūnija mēnesis pagāja malkas gatavošanai ziemai, kur skolnieks cītīgi krāmēja sagatavoto malku strēķos, kā arī cītīgi piedalījās estrādes sagatavošanai Līgo svētkiem. Jūlija mēnesī skolniece tika iesaistīta teritorijas sakopšanas darbos: puķu dobju kopšana (ravēšana, laistīšana, mulčas bēršana uz dobēm), ietvju tīrīšana, parka kopšana un šajā mēnesī estrāde tika gatavota kapelu saieta pasākumam. Augusta mēnesī skolniece arī iesaistījās teritorijas sakopšanas darbos un dekorēja parka estrādi aktivitāšu dienai, kur gan lieli, gan mazi piedalījās sporta aktivitātēs un radošajās darbnīcās. Arī Bārbeles pagasta pārvaldē atzīst, ka Vasaras periodā daudz laika prasa tieši teritorijas kopšana un katras papildus rokas noder.

Kā vienu no problēmām, ar ko bija jāsaskaras Bārbeles pagasta pārvaldē, bija grūtības atrast strādniekus, jo daudziem ir savas saimniecības vai vecāki jau bērniem vasaru saplānojuši pēc saviem ieskatiem. Šovasar diviem no skolniekiem darbs pagastā bija pārbaudījums pašiem sev, jo ikdienas dzīvē pašiem mājās vecāki nav likuši darīt darbiņus, ko akurāti izpildīja, strādājot pārvaldē.

Līdzīgi kā citos Vecumnieku novada pagastos, arī Vallē skolnieki strādāja pagasta teritorijas sakopšanas darbos. Darbi tika veikti pludmales teritorijā, pagasta pārvaldē, kapu teritorijās. Valles pagasta pārvaldē atzīst, ka skolnieku darbs vasarā ir ļoti nepieciešams un vajadzīgs gan pagasta sabiedrībai, gan arī pašam skolēnam.

Arī nākamgad Vecumnieku novada dome plāno iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Visus strādāt gribētājus aicinām jau laicīgi pieteikties pagastu pārvaldēs vai pie Vecumnieku novada domes projektu koordinatores Alīnas Žukauskas.  

 

Alīna Žukauska, Vecumnieku novada domes projektu koordinatore

Vecumnieku novada dome pieteikusi darba vietas NVA skolēnu vasaras pasākuma īstenošanai

Vecumnieku novada dome jau sesto gadu plāno piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākumam pieteiktas 29 gadījuma darbu strādnieka darba vietas. Skolēniem darba vietas tiks piedāvātas Vecumnieku, Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastos.

Arī šogad NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai pasākumam plānots uzsākt šī gada maijā NVA tīmekļvietnē. Katram valsts reģionam tiks noteikts atsevišķs skolēnu pieteikumu reģistrēšanas sākuma datums.

 

Alīna Žukauska, 

Vecumnieku novada domes projektu koordinatore

Vasaras brīvlaikā jaunieši izmanto iespēju nopelnīt

Jau piekto gadu Vecumnieku novada dome iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi.

Jauniešu aktivitāte arī šogad bija augsta. Uz Vecumnieku novada domes piedāvātajām darba vietām pieteicās daudz strādāt gribētāji, tomēr visiem jauniešiem nodrošināt darbu nebija iespējams. Zemgales reģionā reģistrēšanās aktīvās nodarbinātības pasākumam NVA mājaslapā tika uzsākta 8. maijā un turpinājās līdz 16. augustam. Pasākumā var pieteikties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot). Reģistrēties dalībai pasākumā var sākot ar dienu, kad skolēns ir sasniedzis 15 gadu vecumu.

Vecumnieku novada dome pasākuma laikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) nodrošināja 29 darba vietas gadījuma darbu strādnieka pienākumu veikšanai visos novada pagastos. Vecumnieku pagastā strādāja deviņi jaunieši, Skaistkalnes un Valles pagastā tika nodarbināti seši skolēni, Bārbeles un Stelpes pagastā vasaras brīvlaiku lietderīgi izmantoja trīs jaunieši, bet Kurmenes pagastā vasaras darbos iesaistījās divi jaunieši.

Darba devējam iesaistoties vasaras nodarbinātības pasākumā, Nodarbinātības valsts aģentūra piešķir dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam. Darba vadītājam tiek piešķirta ikmēneša dotācija par katra bērna darba vadīšanu. Darba devējs nodrošina līdzfinansējumu pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam, kā arī veic ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.

Vasaras laikā visās pagastu pārvaldēs darbu netrūkst. Skolēni pārsvarā palīdzēja pagastu publiskās un zaļās teritorijas sakopšanas darbos, telpu uzkopšanā un citos saimnieciskos darbos. Jauniešu ieguldītais darbs novada teritorijas sakopšanā ir liels atspaids, un bez palīgu piesaistes šiem darbiem būtu jāvelta vairāk laika. Padarīto darbu saraksts ir garš: Stelpes pagastā skolēni palīdzēja malkas sagatavošanas darbos, ravēja puķudobes, tīrīja bruģi un veica citus uzkopšanas darbus. Arī Bārbeles pagastā skolēni tika iesaistīti pagasta teritorijas sakopšanas darbos: grāba zāli, parkā novāca vecos zarus, ravēja un laistīja puķudobes, krāmēja malku. Vecumnieku pagastā strādājošie skolēni palīdzēja sakopt kapu teritoriju, pļāva zāli, grieza dzīvžogus, kopa un laistīja puķes. Kurmenes pagastā skolēni kopa pagasta apkārtni, apstādījumus un rūpējās par parka estrādes sakopšanu, tika palīdzēts arī pagasta katlumājas malkas sagatavošanas darbos. Valles pagastā skolēni lielākoties palīdzēja pagasta sakopšanas darbos, ravējot, grābjot lapas un pļaujot zāli, laistot puķes, slaukot ietves. Arī Skaistkalnē tika pļauts zālājs, ravētas, laistītas puķu dobes un krauta malka.

Neatsverama ir jauniešu palīdzība gatavojoties novada kultūras un sabiedriskajiem pasākumiem: Līgo svētkiem, Kapu svētkiem, Vecumnieku Liliju svētkiem, Kanepenes svētkiem Skaistkalnē, Kapelu saietam Bārbelē, militārās tehnikas un ekipējuma izstādei Vecumniekos pie Jaunā ezera, Pēterdienas svinībām Kurmenē, Liepu ielas svētkiem Vallē un citiem pasākumiem.

Pagastu pārvaldes vadītāji atzīst, ka skolēnu ieguldītais darbs ir ļoti nozīmīgs, jo tiek ietaupīts laiks citiem darbiem, ko ikdienas rutīnā bez papildu darba spēka nebūtu iespējas padarīt. Ņemot vērā darbu apjomus vasarā, palīdzīgu roku nekad nav par daudz. Visi jaunieši darbojušies aktīvi, čakli un apzinīgi, sevišķi tie, kuri pieraduši strādāt arī savās mājās. Valles pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa atzīst: „Skolēnu darbs ir nepieciešams un lietderīgs gan pagasta sabiedrībai, gan pašam skolēnam. Motivēts darbs radina pie noteikta režīma, disciplīnas, iemāca vienkāršas darba prasmes, izturību, pacietību un sadarbību ar citiem strādājošajiem.” Arī Skaistkalnes pagasta pārvaldē atzīst: vasaras darbi ir noderīgi, tie māca plānot savu laiku, attīsta atbildības izjūtu pret uzticētajiem pienākumiem, saņemot atalgojumu par padarīto. Arī pagasts kļūst sakoptāks, tas ir ieguvums ne tikai pagasta iedzīvotājiem, bet ikvienam pagasta viesim.

Arī nākošgad Vecumnieku novada dome plāno iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, lai jauniešiem vasaras brīvlaikā būtu iespēja strādāt ne tikai pašvaldības piedāvātajās darba vietās, bet arī citos novada uzņēmumos, kas būs pieteikuši dalību NVA aktīvās nodarbinātības pasākumā.

 

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes projektu koordinatore

Sāksies pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā

Tversana

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Vecumnieku novada dome no NVA ir saņēmusi apstiprinājumu, ka pašvaldībai tiek piešķirtas tikai 13 darba vietas, kas ir ievērojami mazāk nekā sākotnēji tika pieprasīts, iesniedzot projekta pieteikumu. Laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam novada pagastos tiks nodrošinātas sekojošs darba vietu skaits:

 • Vecumnieku pagastā – 6 darba vietas;
 • Skaistkalnes pagastā – 2 darba vietas;
 • Valles pagastā – 2 darba vietas;
 • Bārbeles pagastā – 1 darba vieta;
 • Stelpes pagastā – 1 darba vieta;
 • Kurmenes pagastā – 1 darba vieta.

Skolēnu pieteikšanās dalībai pasākumā sāksies 8. maijā plkst.16.00, elektroniski aizpildot anketu NVA interneta vietnē www.nva.gov.lv

Sīkāka informācija pieejama NVA mājas lapā vai zvanot pa tālruni 63920596 Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas nodaļas darbiniekiem.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja - projektu vadītāja

Pašvaldība ir pieteikusies dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā

projektam

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

No 2018.gada 19. marta darba devēji var pieteikties pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – pasākums) īstenošanai.

Vecumnieku novada dome NVA ir iesniegusi pieteikumu, lai nodrošinātu skolēniem 32 darba vietas. Laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam novada pagastos tiks nodrošinātas sekojošs darba vietu skaits:

 • Vecumnieku pagastā – 12 darba vietas;
 • Skaistkalnes pagastā – 6 darba vietas;
 • Valles pagastā – 6 darba vietas;
 • Bārbeles pagastā – 3 darba vietas;
 • Stelpes pagastā – 3 darba vietas;
 • Kurmenes pagastā – 2 darba vietas.

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

NVA nodrošina šādu finanšu atbalstu skolēnu nodarbinātības īstenošanai:

 1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
 3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
 4. apdrošināšana skolēniem pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Vecumnieku novada dome nodrošina līdzfinansējumu skolēnu nodarbināšanai:

 • līdzfinansējums skolēna ikmēneša darba algai ir ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu darba laiku;
 • ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.

Skolēnu pieteikšanos dalībai pasākumā plānots uzsākt 7. maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta vietnes starpniecību.

Sīkāka informācija pieejama NVA mājas lapā www.nva.gov.lv vai zvanot pa tālruni 63920596 Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas nodaļas darbiniekiem.

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja - projektu vadītāja

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933