Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vasaras brīvlaikā jaunieši aktīvi iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākumā

Jau astoto gadu Vecumnieku novada dome iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi. NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisinājās no 1. jūnija līdz 31.augustam.

Lasīt tālāk ...

Vecumnieku novada dome pieteikusi 30 darba vietas skolēnu darbam vasaras brīvlaikā

Vecumnieku novada dome 2021. gada vasarā plāno iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – pasākums) īstenošanā. 7.aprīlī Vecumnieku novada dome iesniedza pieteikumu pasākumam, paredzot 30 darba vietas gadījuma darbu strādnieka pienākumu veikšanai.

Lasīt tālāk ...

Vecumnieku novada dome aicina skolēnus jau laicīgi pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Vecumnieku novada dome 2021. gada vasarā plāno iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Samaksa par darbu tiek noteikta valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

Lasīt tālāk ...

Vasaras brīvlaikā jaunieši aktīvi iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākumā

NVA Logo

Jau septīto gadu Vecumnieku novada dome iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Lasīt tālāk ...

Vecumnieku novada dome skolēniem nodrošinās iespēju strādāt vasaras brīvlaikā

Lai gan Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aprīlī izziņoja, ka skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – pasākums) šajā vasarā netiks īstenots, Vecumnieku novada pašvaldībā 27.maija Domes sēdē tika nolemts, ka nodarbinātības pasākums tiks īstenots no šim pasākumam budžetā paredzētajiem līdzekļiem. 28.maijā NVA ieinteresētos darba devējus informēja, ka ārkārtējās situācijas seku ietekmē pasākuma īstenošana 2020. gadā notiks no 1. jūlija līdz 31. augustam.

Līdz ar to, jūnija mēnesī Vecumnieku novada dome no sava budžeta nodrošinās darba vietas 7 skolēniem (Vecumnieku pagastā strādās 2 skolēni, Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastos - pa vienam skolēnam). Savukārt NVA rīkotā pasākuma ietvaros jūlijā un augustā tiks nodarbināti 17 skolēni.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi, sniegt skolēniem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem, perspektīvu.

Vecumnieku novada domes un NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot). Darba vietas pieteikumu iesniegšanas secībā tiek nodrošinātas tiem skolēniem, kas Vecumnieku novada domē bija pieteikušies NVA organizētajam pasākumam.

Skolēniem tiks uzticēti gadījumu darba strādnieka pienākumi - jāveic pagastu publiskās un zaļās teritorijas sakopšanas darbi, jāpalīdz telpu sakopšanā un citos saimnieciskos darbos.

Darba samaksa Vecumnieku novada domē tiks noteikta valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Vēršam uzmanību, ka elektroniski reģistrēties NVA pasākumam (jūlijā un augustā) skolēni no Zemgales reģiona varēs no 2020.gada 13.jūnija līdz 17.augustam. Reģistrēšanās jāveic NVA mājas lapā https://www.nva.gov.lv/.

Vairāk informācijas par NVA rīkoto skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=657

Sagatavoja: Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore
Alīna Žukauska

Vecumnieku novada dome pieteikusi darba vietas NVA skolēnu vasaras pasākuma īstenošanai

23.04.2020. Tika pieņemts lēmums. ka skolēnu nodarbinātības pasākums 2020.gada vasaras mēnešos NENOTIKS.


Vecumnieku novada dome jau septīto gadu plāno piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākumam pieteiktas 30 gadījuma darbu strādnieka darba vietas. Skolēniem darba vietas tiks piedāvātas Vecumnieku, Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastos.

NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1.jūnija līdz 31.augustam, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Darba samaksa Vecumnieku novada domē tiks noteikta valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Skolēnu elektroniskā reģistrēšanās dalībai pasākumam tiks uzsākta no 2020.gada 27.aprīļa līdz 17.augustam, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Katram valsts reģionam tiks noteikts atsevišķs skolēnu pieteikumu reģistrēšanas sākuma datums:
• 27.aprīlī – Latgales reģions
• 28.aprīlī – Vidzemes reģions
• 29.aprīlī – Rīgas reģions
• 30.aprīlī – Kurzemes un Zemgales reģions Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām.

Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļa vietnē: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=657

 

Alīna Žukauska, Vecumnieku novada domes projektu koordinatore 

Vecumnieku novada dome aicina skolēnus jau laicīgi pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Vecumnieku novada dome 2020. gada vasarā plāno iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā.

NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Samaksa par darbu tiek noteikta valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

Aicinām skolēnus jau laicīgi pieteikties darbam Vecumnieku novada pašvaldībā kā gadījuma darbu strādniekam, aizpildot iesnieguma veidlapu un iesniedzot to personīgi Vecumnieku novada domē 7. kabinetā vai Klientu apkalpošanas centrā vai iesniedzot Vecumnieku novada pagastu pārvaldēs. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV – 3933.

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnē: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=610.

 

 

Vasaras brīvlaikā jaunieši aktīvi iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākumā

Jau sesto gadu Vecumnieku novada dome iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi.

Lasīt tālāk ...

Vecumnieku novada dome pieteikusi darba vietas NVA skolēnu vasaras pasākuma īstenošanai

Vecumnieku novada dome jau sesto gadu plāno piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākumam pieteiktas 29 gadījuma darbu strādnieka darba vietas. Skolēniem darba vietas tiks piedāvātas Vecumnieku, Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastos.

Arī šogad NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai pasākumam plānots uzsākt šī gada maijā NVA tīmekļvietnē. Katram valsts reģionam tiks noteikts atsevišķs skolēnu pieteikumu reģistrēšanas sākuma datums.

 

Alīna Žukauska, 

Vecumnieku novada domes projektu koordinatore

Vasaras brīvlaikā jaunieši izmanto iespēju nopelnīt

Jau piekto gadu Vecumnieku novada dome iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi.

Jauniešu aktivitāte arī šogad bija augsta. Uz Vecumnieku novada domes piedāvātajām darba vietām pieteicās daudz strādāt gribētāji, tomēr visiem jauniešiem nodrošināt darbu nebija iespējams. Zemgales reģionā reģistrēšanās aktīvās nodarbinātības pasākumam NVA mājaslapā tika uzsākta 8. maijā un turpinājās līdz 16. augustam. Pasākumā var pieteikties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot). Reģistrēties dalībai pasākumā var sākot ar dienu, kad skolēns ir sasniedzis 15 gadu vecumu.

Vecumnieku novada dome pasākuma laikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) nodrošināja 29 darba vietas gadījuma darbu strādnieka pienākumu veikšanai visos novada pagastos. Vecumnieku pagastā strādāja deviņi jaunieši, Skaistkalnes un Valles pagastā tika nodarbināti seši skolēni, Bārbeles un Stelpes pagastā vasaras brīvlaiku lietderīgi izmantoja trīs jaunieši, bet Kurmenes pagastā vasaras darbos iesaistījās divi jaunieši.

Darba devējam iesaistoties vasaras nodarbinātības pasākumā, Nodarbinātības valsts aģentūra piešķir dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam. Darba vadītājam tiek piešķirta ikmēneša dotācija par katra bērna darba vadīšanu. Darba devējs nodrošina līdzfinansējumu pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam, kā arī veic ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.

Vasaras laikā visās pagastu pārvaldēs darbu netrūkst. Skolēni pārsvarā palīdzēja pagastu publiskās un zaļās teritorijas sakopšanas darbos, telpu uzkopšanā un citos saimnieciskos darbos. Jauniešu ieguldītais darbs novada teritorijas sakopšanā ir liels atspaids, un bez palīgu piesaistes šiem darbiem būtu jāvelta vairāk laika. Padarīto darbu saraksts ir garš: Stelpes pagastā skolēni palīdzēja malkas sagatavošanas darbos, ravēja puķudobes, tīrīja bruģi un veica citus uzkopšanas darbus. Arī Bārbeles pagastā skolēni tika iesaistīti pagasta teritorijas sakopšanas darbos: grāba zāli, parkā novāca vecos zarus, ravēja un laistīja puķudobes, krāmēja malku. Vecumnieku pagastā strādājošie skolēni palīdzēja sakopt kapu teritoriju, pļāva zāli, grieza dzīvžogus, kopa un laistīja puķes. Kurmenes pagastā skolēni kopa pagasta apkārtni, apstādījumus un rūpējās par parka estrādes sakopšanu, tika palīdzēts arī pagasta katlumājas malkas sagatavošanas darbos. Valles pagastā skolēni lielākoties palīdzēja pagasta sakopšanas darbos, ravējot, grābjot lapas un pļaujot zāli, laistot puķes, slaukot ietves. Arī Skaistkalnē tika pļauts zālājs, ravētas, laistītas puķu dobes un krauta malka.

Neatsverama ir jauniešu palīdzība gatavojoties novada kultūras un sabiedriskajiem pasākumiem: Līgo svētkiem, Kapu svētkiem, Vecumnieku Liliju svētkiem, Kanepenes svētkiem Skaistkalnē, Kapelu saietam Bārbelē, militārās tehnikas un ekipējuma izstādei Vecumniekos pie Jaunā ezera, Pēterdienas svinībām Kurmenē, Liepu ielas svētkiem Vallē un citiem pasākumiem.

Pagastu pārvaldes vadītāji atzīst, ka skolēnu ieguldītais darbs ir ļoti nozīmīgs, jo tiek ietaupīts laiks citiem darbiem, ko ikdienas rutīnā bez papildu darba spēka nebūtu iespējas padarīt. Ņemot vērā darbu apjomus vasarā, palīdzīgu roku nekad nav par daudz. Visi jaunieši darbojušies aktīvi, čakli un apzinīgi, sevišķi tie, kuri pieraduši strādāt arī savās mājās. Valles pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa atzīst: „Skolēnu darbs ir nepieciešams un lietderīgs gan pagasta sabiedrībai, gan pašam skolēnam. Motivēts darbs radina pie noteikta režīma, disciplīnas, iemāca vienkāršas darba prasmes, izturību, pacietību un sadarbību ar citiem strādājošajiem.” Arī Skaistkalnes pagasta pārvaldē atzīst: vasaras darbi ir noderīgi, tie māca plānot savu laiku, attīsta atbildības izjūtu pret uzticētajiem pienākumiem, saņemot atalgojumu par padarīto. Arī pagasts kļūst sakoptāks, tas ir ieguvums ne tikai pagasta iedzīvotājiem, bet ikvienam pagasta viesim.

Arī nākošgad Vecumnieku novada dome plāno iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, lai jauniešiem vasaras brīvlaikā būtu iespēja strādāt ne tikai pašvaldības piedāvātajās darba vietās, bet arī citos novada uzņēmumos, kas būs pieteikuši dalību NVA aktīvās nodarbinātības pasākumā.

 

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes projektu koordinatore

Sāksies pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā

Tversana

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Vecumnieku novada dome no NVA ir saņēmusi apstiprinājumu, ka pašvaldībai tiek piešķirtas tikai 13 darba vietas, kas ir ievērojami mazāk nekā sākotnēji tika pieprasīts, iesniedzot projekta pieteikumu. Laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam novada pagastos tiks nodrošinātas sekojošs darba vietu skaits:

 • Vecumnieku pagastā – 6 darba vietas;
 • Skaistkalnes pagastā – 2 darba vietas;
 • Valles pagastā – 2 darba vietas;
 • Bārbeles pagastā – 1 darba vieta;
 • Stelpes pagastā – 1 darba vieta;
 • Kurmenes pagastā – 1 darba vieta.

Skolēnu pieteikšanās dalībai pasākumā sāksies 8. maijā plkst.16.00, elektroniski aizpildot anketu NVA interneta vietnē www.nva.gov.lv

Sīkāka informācija pieejama NVA mājas lapā vai zvanot pa tālruni 63920596 Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas nodaļas darbiniekiem.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja - projektu vadītāja

Pašvaldība ir pieteikusies dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā

projektam

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

No 2018.gada 19. marta darba devēji var pieteikties pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – pasākums) īstenošanai.

Vecumnieku novada dome NVA ir iesniegusi pieteikumu, lai nodrošinātu skolēniem 32 darba vietas. Laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam novada pagastos tiks nodrošinātas sekojošs darba vietu skaits:

 • Vecumnieku pagastā – 12 darba vietas;
 • Skaistkalnes pagastā – 6 darba vietas;
 • Valles pagastā – 6 darba vietas;
 • Bārbeles pagastā – 3 darba vietas;
 • Stelpes pagastā – 3 darba vietas;
 • Kurmenes pagastā – 2 darba vietas.

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

NVA nodrošina šādu finanšu atbalstu skolēnu nodarbinātības īstenošanai:

 1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
 3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
 4. apdrošināšana skolēniem pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Vecumnieku novada dome nodrošina līdzfinansējumu skolēnu nodarbināšanai:

 • līdzfinansējums skolēna ikmēneša darba algai ir ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu darba laiku;
 • ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.

Skolēnu pieteikšanos dalībai pasākumā plānots uzsākt 7. maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta vietnes starpniecību.

Sīkāka informācija pieejama NVA mājas lapā www.nva.gov.lv vai zvanot pa tālruni 63920596 Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas nodaļas darbiniekiem.

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja - projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933