Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Sāksies pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā

Tversana

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Vecumnieku novada dome no NVA ir saņēmusi apstiprinājumu, ka pašvaldībai tiek piešķirtas tikai 13 darba vietas, kas ir ievērojami mazāk nekā sākotnēji tika pieprasīts, iesniedzot projekta pieteikumu. Laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam novada pagastos tiks nodrošinātas sekojošs darba vietu skaits:

 • Vecumnieku pagastā – 6 darba vietas;
 • Skaistkalnes pagastā – 2 darba vietas;
 • Valles pagastā – 2 darba vietas;
 • Bārbeles pagastā – 1 darba vieta;
 • Stelpes pagastā – 1 darba vieta;
 • Kurmenes pagastā – 1 darba vieta.

Skolēnu pieteikšanās dalībai pasākumā sāksies 8. maijā plkst.16.00, elektroniski aizpildot anketu NVA interneta vietnē www.nva.gov.lv

Sīkāka informācija pieejama NVA mājas lapā vai zvanot pa tālruni 63920596 Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas nodaļas darbiniekiem.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja - projektu vadītāja

Pašvaldība ir pieteikusies dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā

projektam

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

No 2018.gada 19. marta darba devēji var pieteikties pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – pasākums) īstenošanai.

Vecumnieku novada dome NVA ir iesniegusi pieteikumu, lai nodrošinātu skolēniem 32 darba vietas. Laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam novada pagastos tiks nodrošinātas sekojošs darba vietu skaits:

 • Vecumnieku pagastā – 12 darba vietas;
 • Skaistkalnes pagastā – 6 darba vietas;
 • Valles pagastā – 6 darba vietas;
 • Bārbeles pagastā – 3 darba vietas;
 • Stelpes pagastā – 3 darba vietas;
 • Kurmenes pagastā – 2 darba vietas.

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

NVA nodrošina šādu finanšu atbalstu skolēnu nodarbinātības īstenošanai:

 1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
 3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
 4. apdrošināšana skolēniem pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Vecumnieku novada dome nodrošina līdzfinansējumu skolēnu nodarbināšanai:

 • līdzfinansējums skolēna ikmēneša darba algai ir ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu darba laiku;
 • ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.

Skolēnu pieteikšanos dalībai pasākumā plānots uzsākt 7. maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta vietnes starpniecību.

Sīkāka informācija pieejama NVA mājas lapā www.nva.gov.lv vai zvanot pa tālruni 63920596 Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas nodaļas darbiniekiem.

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja - projektu vadītāja

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933