Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vasaras brīvlaikā jaunieši aktīvi iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākumā

NVA Logo

Jau septīto gadu Vecumnieku novada dome iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Aktīvās nodarbinātības pasākumam varēja pieteikties, no 2020.gada janvāra iesniedzot pieteikumu Vecumnieku novada domē un no 13.jūnija reģistrējoties NVA mājaslapā http://www.nva.gov.lv/. Jauniešu aktivitāte arī šogad bija augsta un uz Vecumnieku novada domē piedāvātajām darba vietām pieteicās 39 strādāt gribētāji, tomēr visiem jauniešiem nodrošināt darbu novada domē nebija iespējams.

Lai gan Covid-19 pandēmijas dēļ NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu sākotnēji atcēla, epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, tika pieņemts lēmums programmu īstenot jūlijā un augustā. Savukārt jūnija mēnesī skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tika īstenots no Vecumnieku novada domes budžeta līdzekļiem, nodrošinot darba vietas 7 skolēniem. NVA rīkotā pasākuma ietvaros jūlijā un augustā tika nodarbināti 17 skolēni. Kopumā Vecumnieku novada dome pasākuma laikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) nodrošināja 24 darba vietas gadījuma darbu strādnieka pienākumu veikšanai visos novada pagastos. Vecumnieku pagastā strādāja 6 jaunieši, Skaistkalnes pagastā tika nodarbināti 5 un Valles pagastā 4 skolēni, Bārbeles, Stelpes un Kurmenes pagastos vasaras brīvlaiku lietderīgi izmantoja 3 jaunieši.

Darba devējam iesaistoties vasaras nodarbinātības pasākumā, Nodarbinātības valsts aģentūra piešķir dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam. Darba devējs nodrošina līdzfinansējumu pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam, kā arī veic ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.

Vasaras laikā visās pagastu pārvaldēs darbu netrūkst- jāveic pagastu publiskās un zaļās teritorijas sakopšanas darbi, jāpalīdz telpu sakopšanā un citos saimnieciskos darbos. Jauniešu ieguldītais darbs novada teritorijas sakopšanā ir liels atspaids, un bez palīgu piesaistes šiem darbiem būtu jāvelta vairāk laika.

Vecumnieku pagasta darbu vadītāja Līga Veismane ir gandarīta par veiksmīgo sadarbību - vasaras laikā veicamo darbu ir daudz un papildu darba rokas ir liels atbalsts. Darbi pārsvarā bija saistīti ar teritorijas sakopšanu, puķu ravēšanu un laistīšanu, celiņu apaugumu tīrīšanu. Skolēni iesaistījās “Liliju svētku” un jauniešu festivāla “Tepat” organizēšanā, sakārtojot pasākumiem paredzēto teritoriju. Līga atzīst, ka jaunieši bija aktīvi, interesējās par darbu, ko dara un bija ļoti saprotoši pat darbos, kas īsti nepatika, atradot pozitīvo, lai darbu varētu izdarīt.

f265e409 2bef 4999 a815 12c5fb65d39c

 

Arī Kurmenes pagasta pārvaldē bērni tika iesaistīti visdažādākajos darbos - uzkopa teritoriju, ravēja puķu dobes, uzkopa telpas, krāva malku pie pašvaldības katlu mājas. Iesaistījās Pēterdienas pasākuma un Kurmenes pagasta sporta svētku sagatavošanas darbos. Ar savu darbu skolēni ļoti atviegloja darbu Kurmenes pagasta pārvaldes saimniecības darbiniekiem. Visi trīs pasākumā iesaistītie skolēni strādāja apzinīgi, čakli izpildīja visus uzdotos darbus ar darba organizēšanu un izpildi nebija nekādu problēmu vai grūtību.

Stelpes pagasta pārvaldes teritorijā skolēni ravēja bruģi un puķu dobes, pļāva zāli, krāmēja malku, attīrīja celiņus no apauguma, palīdzēja estrādes labiekārtošanas darbos un veica daudz citus palīgdarbus. Skolēni palīdzēja arī Teātra svētku organizēšanas darbos, sakārtojot teritoriju pirms un pēc pasākuma. Tā kā vasarā āra darbos ir daudz darāmā, tad pagasta teritorijas sakopšanas darbos palīdzīgas rokas noderēja un ar skolēnu darba spēka palīdzību tika sakārtotas un labiekārtots vietas, kas parastā ikdienas ritmā nebūtu iespējams.

Jūnija mēnesī lielākā problēma bija karstums, skolēni tika apgādāts ar dzeramo ūdeni un bija lūgums dienas laikā atvēsināties peldē. Obligāta prasība bija cepure āra darbos. Ļoti karstās dienās skolēni tika nodarbināti ēnā vai telpās.
Dažādus specifiskākus darbus skolēni nebija iepriekš darījuši, kas aizņēma darbu vadītājam vairāk laika un bija jāvelta vairāk uzmanība darba gaitai un rezultāta sasniegšanai, taču skolēni pēc padarītā darba jutās darba pieredzes bagātāki un priecīgi, ka apguvuši jaunas prasmes. Kā piemēru var minēt - vajadzēja atskaitīties par padarīto darbu un izrēķināt laukumu, kurš attīrīts, skolēni bija gandarīti un pārsteigti, ka skolā iegūtās zināšanas noder darbā. Stelpes pagasta pārvaldē atzīst, ka visi nodarbinātie skolēni bija atbildīgi, nebija darba kavējumu, darbs tika izpildīts kvalitatīvi.

d02c36aa f42d 4cf9 a2aa 20643ba40b2c

Bārbeles pagastā, tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad bērni tika iesaistīti pagasta teritorijas apkopšanas, sakopšanas darbos, kā arī iesaistīti Līgo svētku dekorāciju gatavošanā, lai arī pašus svētkus katrs iedzīvotājs atzīmēja pēc saviem ieskatiem globālās situācijas dēļ. Tā kā šogad zāle auga “pa minūtēm”, tad ļoti liels prieks bija, ka gan jūlija, gan augusta mēnesī Bārbelē skolēnu vasaras darbu programmā bija pieteikušies puiši. Tas ļāva ātrāk veikt pļaušanas darbus, atļaujot zēniem strādāt ar zāles pļāvēju.

Skaistkalnes pagastā veicamie darbi bija saistīti ar teritorijas uzturēšanu – zāles pļaušana, puķu laistīšana un ravēšana, kapu uzkopšana, celiņu tīrīšana, malkas kraušana, pie pagasta pārvaldes tika veikti arī rakšanas darbi pēc kanalizācijas pieslēgšanas. Skolēni aktīvi strādāja sagatavojot Skaistkalni Kanepenes svētkiem 2. augustā un kapu svētkiem 8. un 29. augustā. Pagasta pārvaldē atzīst, ka bez jauniešu iesaistes vienai sētniecei visus darbus paveikt un uzturēt teritoriju kārtībā būtu daudz grūtāk.
Interese no jauniešu puses esot bijusi liela, jo viņi apzinās, ka varēs iegādāties par nopelnīto naudu to, ko vēlas. Puiši bija priecīgi pierādīt, ka prot un var veikt arī vīru darbus. Lai vēl vairāk motivētu jauniešus iesaistīties šajā pasākumā, Skaistkalnes vidusskolā 1.septembra līnijā visus 5 skolēnus uzteica par labo darbu un uzdāvināja jaunus piezīmju blokus ar pagasta logo.

Skaistkalnes pagasta pārvaldniece Ineta Skustā atzīst, ka pēc vairāku gadu labās prakses ir gatavi piedāvāt darbu vēl vairāk skolēniem, un ļoti cer, ka nākamgad šis labais NVA projekts turpināsies, jo jauniešu interese ir jau tagad.

Valles pagasta pārvaldē atzīst, ka pasākumā iesaistīto jauniešu darbs ir nopietns atspaids ikdienas darbos, savukārt jaunieši apgūst darba iemaņas, mācās atbildību un pakļauti noteiktam darba režīmam. Šogad Valles pagastā visos vasaras mēnešos darbus veica meitenes. Lielākā darba daļa bija puķu dobju ravēšana, pludmales teritorijas ravēšana, sausās zāles grābšana, puķu laistīšana, ietvēs bruģa tīrīšana no sūnas. Valles pagasta pārvaldniece Iveta Radziņa īpaši uzteic jaunieti, kas strādāja augustā - meitene esot bijusi atbildīga un tehniska, kurai varēja uzticēt arī zāles pļaušanu, visi darbi paveikti kvalitatīvi.

Arī nākamgad Vecumnieku novada dome plāno iesaistīties NVA rīkotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Visus strādāt gribētājus aicinām sekot līdzi publicētajai informācijai pašvaldības mājaslapā, Vecumnieku novada ziņās un citos sociālajos tīklos, vai jautājumu gadījumā vērsties Vecumnieku novada domē.

Sagatavoja: Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore
Alīna Žukauska
Tālr. 63920596
e-pasts:

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933