Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada dome pieteikusi 30 darba vietas skolēnu darbam vasaras brīvlaikā

Vecumnieku novada dome 2021. gada vasarā plāno iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – pasākums) īstenošanā. 7.aprīlī Vecumnieku novada dome iesniedza pieteikumu pasākumam, paredzot 30 darba vietas gadījuma darbu strādnieka pienākumu veikšanai.

NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Samaksa par darbu tiek noteikta valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

Vecumnieku novada dome jau 2021.gada sākumā aicināja laicīgi pieteikties strādāt gribētājus, un piedāvāto darba vietu saraksts tika sagatavots pieteikumu reģistrēšanas secībā. Pasākumam pieteiktie skolēni ir apzināti un apliecinājuši gatavību darbam vasaras mēnešos. Darba vietas tiks nodrošinātas visos Vecumnieku novada pagastos. Diemžēl visiem skolēniem darba vietas nevarēs nodrošināt, jo strādāt gribētāju skaits ir lielāks par piedāvāto darba vietu skaitu.

Vēršam uzmanību, ka pieteikto darba vietu skaitu apstiprinās NVA, kas negarantē, ka tiks apstiprinātas visas pieteiktās darba vietas.

Pateicamies visiem skolēniem, kas atsaucās aicinājumam pieteikties pasākumam un novēlam darbu atrast arī tiem skolēniem, kuri nevarēs piedalīties pašvaldības nodrošinātajos vasaras darbos!

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem .

Sagatavoja: Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
Attīstības – plānošanas nodaļas
projektu koordinatore
Tālr. 63920596; e-pasts:

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933