Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veselības veicināšanas projektam būt

Vecumnieku novada Dome 2017.gada aprīlī uzsāka Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā» Nr.9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts) aktivitāšu īstenošanu. Projekta aktivitātes notika 38 mēnešus. Šajā laikā īstenoti vairāki ar veselības veicināšanu un slimību profilaksi saistīti pasākumi. Piešķirtais finansējums aktivitāšu īstenošanai –106 895,00 EUR. Minētajā projekta īstenošanas periodā tika izlietots 105 643,55 EUR liels finansējums – no ESF (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%).

Pašvaldība 2020.gada maijā saņēma uzaicinājumu plānot projekta aktivitātes jaunajam periodam, kas būs līdz 2023.gada 31.decembrim. Informējam, ka projekta aktivitātes uzsāksies 2021.gada janvārī, jo jāsagatavo līguma grozījumi, kas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) jāiesniedz līdz 1.jūnijam. Nākamajam periodam, projekta aktivitāšu īstenošanai, piešķirtais finansējums ir 72 567 EUR. Lai saplānotu projekta jaunā perioda aktivitātes, pašvaldība veica iedzīvotāju aptauju, kas notika no š.g. 18.marta – 30.aprīlim, ar mērķi noskaidrot, vai iedzīvotājus apmierināja īstenotās aktivitātes un kādas jaunas aktivitātes vēl iedzīvotāji vēlētos. Aptaujā piedalījās 100 respondenti, kas atzinīgi novērtēja veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus – zumbas, fizioterapijas un jogas nodarbības, «Kids Gym» nodarbības, nometnes «Aktīvais novadnieks» un «Veselīgais novadnieks», peldēšanas, ūdens aerobikas un nūjošanas nodarbības. Mazāku atsaucību guva lekcijas. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un uz nodarbību apmeklētību, nākamajā periodā plānotas zumbas, fizioterapijas, ūdens aerobikas nodarbības, nometne «Aktīvais novadnieks», nodarbības «Kids Gym», u.c.
Sīkāka informācija par projektā apstiprinātajām aktivitātēm būs pieejama, kad CFLA akceptēs līguma grozījumus.

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933