Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veselības veicināšanas projekta aktivitāšu ieviešana pandēmijas laikā atcelsies

1 NAP ESF

Vecumnieku novada Dome 2017.gada aprīlī uzsāka Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā» Nr.9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts) aktivitāšu īstenošanu. Projekta aktivitātes notika 38 mēnešus. Šajā laikā īstenoti vairāki ar veselības veicināšanu un slimību profilaksi saistīti pasākumi. Piešķirtais finansējums aktivitāšu īstenošanai –106 895,00 EUR. Minētajā projekta īstenošanas periodā tika izlietots 105 643,55 EUR.

Pašvaldība 2020.gada maijā saņēma uzaicinājumu plānot projekta aktivitātes jaunajam periodam, kas būs līdz 2023.gada 31.decembrim. Nākamajam periodam projekta aktivitāšu īstenošanai piešķirtais finansējums ir 73 818 EUR.

Projektā iekļautas un apstiprinātas sekojošas aktivitātes:

  • Informatīvā nodarbība “Mazo lietu nozīme” - nodarbībā tiks sniegta informācija par bērna attīstības posmiem, kā veicināt to;
  • Nodarbības ar sensorās integrācijas elementiem “Kids Gym” – pēc Veselības ministrijas pārbaudēm šī nodarbība tika novērtēta ar augstāko vērtējumu un ieteikta kā labās prakses piemērs Latvijā;
  • Zumbas nodarbības Vecumniekos;
  • Fizioterapijas nodarbības Vecumniekos, Skaistkalnē un Vallē;
  • Ūdens aerobikas nodarbības;
  • Nometne “Aktīvais novadnieks”;
  • Pasākums “Veselības diena darba kolektīvos”;
  • Fitnesa nodarbības Vecumniekos;
  • Praktiska nodarbība bērniem “Veselīgie kokteiļi” (aktivitāti ieviesīs izglītības iestādēs);
  • Degvielas izmaksas, lai nodrošinātu nokļūšanu uz ūdens aerobikas nodarbībām.

Šobrīd pašvaldība veic iepirkumus, lai noskaidrotu pakalpojuma sniedzējus plānotajām aktivitātēm.

Tā kā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, projektā plānoto aktivitāšu ieviešana aizkavēsies. Sīkāku informāciju par projekta gaitu var uzzināt, zvanot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai – projektu vadītājai Dacei Šileikai pa tālruni 63920596.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933