Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aicinām pieteikties uz nodarbībām “Kids GYM”

1 NAP ESF 11

Vecumnieku novada dome realizē projektu “Veselības veicināšana un slimību profilakse Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037. Projekta ietvaros bērniem vecumā no 4 – 6 gadiem ir iespēja piedalīties bezmaksas nodarbībās Kids Gym. Nodarbību laikā tiks stimulētas un attīstītas bērna 7 maņas - redze, dzirde, tauste, garša, oža, kā arī līdzsvars un sevis apzināšanās telpā. Nodarbības ar sensorās integrācijas elementiem var palīdzēt bērniem, kam ir sensoro procesu traucējumi, kas mēdz izpausties, kā hiperaktivitāte, uzmanības deficīts, mācīšanās grūtības, bipolāra uzvedība, uzvedības problēmas, autiskā spektra traucējumi un tamlīdzīgas problēmas.

2021.gadā plānotas 16 nodarbības. Nodarbības notiks grupā (vienā grupā 8 bērni), vienas nodarbības ilgums ir 60 minūtes, nodarbību cikls sastāv no 8 nodarbībām. Pakalpojumu nodrošinās biedrība “7 maņas” Vecumnieku veselības centrā (2.stāvā).

Pieteikšanās uz nodarbībām notiek elektroniski līdz 3.septembrim, sūtot bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un datumu, vecāka vai likumiskā pārstāvja kontaktus (tālruni) uz e-pastu biedriba.7manas@gmail.com Nodarbību dalībnieki tiks reģistrēti rindas kārtībā. Pieteikšanos nodarbībai slēdz, ja ir sasniegts noteiktais dalībnieku skaits. Jautājumu gadījumā sazināties ar biedrības „7 maņas” pārstāvjiem, zvanot pa tālr. 26367452

Nodarbību grafiks septembra mēnesim:

Nodarbību datums

Nodarbību laiks

10.septembris (1.grupa)

no plkst.17.00 – 18.00

10.septembris (2.grupa)

no plkst. 18.10 – 19.10

17.septembris (1.grupa)

no plkst.17.00 – 18.00

17.septembris (2.grupa)

no plkst. 18.10 – 19.10

24.septembris (1.grupa)

no plkst.17.00 – 18.00

24.septembris (2.grupa)

no plkst. 18.10 – 19.10

Par nodarbībām oktobrī un novembrī informācija sekos!

Kids Gym nodarbības veiksmīgi tika iesviestas iepriekšējā projekta īstenošanas periodā, kā arī ieguva Veselības ministrijas augstāko vērtējumu aktivitātes ieviešanas laikā, un tiek ieteiktas kā labās prakses piemērs Latvijā. Nodarbības tiek plānotas arī 2022.gadā (16 nodarbības) un 2023.gadā (8 nodarbības).

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Sagatavoja: Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933