Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veiksmīgi turpinās projekta ieviešana

logo

 

Vecumnieku novada dome 2017. gada martā parakstīja vienošanos par ESF projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 īstenošanu. 2017. gada aprīļa mēnesī tika uzsākta projekta ieviešana.

 

Projekta aktivitātes turpināsies arī 2018. un 2019. gadā:

Aktivitāte

Apraksts

Veselības diena

Veselības dienas ietvaros tiek plānotas izglītojošas lekcijas un praktiskas nodarbības par sirds veselību, onkoloģijas profilakses pasākumi sievietēm un vīriešiem un par sirds darbību,  pārslodzēm un kā to ietekmē fiziskās aktivitātes. Projekta īstenošanas laikā tiek plānoti 2 Veselības dienas pasākumi 2019. gadā.

Pasākumi izglītības iestādēs par veselīga uztura nozīmi bērnu mutes dobuma, zobu veselību un tā ietekmi uz vispārējo veselību

Projekta ietvaros tiks organizētas 7 nodarbības Vecumnieku novada izglītības iestādēs, kuru laikā informēs par mutes dobuma un zobu veselības profilaksi, kā arī nodrošinātas praktiskās nodarbības bērniem, kurās pieaicinātie speciālisti sniegs informāciju par veselīga uztura nozīmi mutes dobuma veselībā.

2017. gadā notika 3 nodarbības un 2018. gadā plānotas 4 nodarbības.

Perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpe

Projekta ietvaros topošajām un esošajiem vecākiem tiek plānotas lekcijas par  perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpi. 2017. gadā notika 1 lekcija, savukārt 2018. gadā tiek plānotas 2 lekcijas.

Informatīvas lekcijas iedzīvotājiem par onkoloģiju

Projekta ietvaros tiek plānotas informatīvas lekcijas par onkoloģiskajām saslimšanām, savlaicīgu to diagnostiku, riskiem, ārstēšanu u.c. jautājumiem. Projekta ietvaros tiek plānotas 3 lekcijas.

2017. gadā notika 1 lekcija, 2018. gadā tiek plānota 1 lekcija un 2019. gadā arī 1 lekcija.

Informatīvās lekcijas par bērnu garīgās veselības aprūpi

Lekcijā vecāki tiks iepazīstināti ar bērnu aprūpi un sensorās integrācijas pieeju bērna vispusīgai attīstībai.

2017. gadā notika 1 lekcija,  2018. gadā tiek plānota 1 lekcija un 2019. gadā – 1 lekcija.

Pasākums “Veselīgs uzturs mūsu ikdienā”

Pasākuma ietvaros tiek plānotas izglītojošas nodarbības par veselīgu un uzturvielām bagātu ēdienkarti, atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim. Projekta īstenošanas laikā tiek plānoti 2 pasākumi 2018. gadā.  

“Veselīgais novadnieks” nometne

Lai veicinātu bērniem veselīgu dzīves veidu un veselīgus ēšanas paradumus, projekta ietvaros tiks organizētas vasaras nometnes. Nometnes ilgums - 4 diennaktis. Pa vienai nometnei 2017., 2018. un 2019. gadā.  Dalībnieku skaits katrā nometnē – 35 personas.

Informatīvi izglītojošo nodarbību cikls “Atkarību mazināšana un profilakse” iedzīvotājiem

Projekta ietvaros izglītības iestādēs tiks nodrošināti informatīvi izglītojošs seminārs par atkarību mazināšanu un profilaksi. Nodarbības tika organizētas 2017. gadā, kā arī tiks organizētas 2018. gadā.

Informatīvi izglītojošās nodarbības “Iedzīvotāju veselības psiho higiēna”

Nodarbību laikā tiks piedāvāta informācija par “izdegšanas” riskiem, kas ir vardarbība, stress, stresa vadība, emociju regulācija, u.c. Tiek plānotas 6 nodarbības  Vecumnieku novada pagastos – Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Vecumnieku, Valles un Kurmenes pagastos. Nodarbības plānotas 2019. gadā.

Nodarbības ar sensorās integrācijas elementiem “Kids GYM”

Kids GYM savā darbībā apvieno zināšanas par ķermeņa fizioloģiskajiem, bioloģiskajiem un psihiskajiem procesiem. Nodarbību metodes ietver muskulatūras stiprināšanu, prāta, emociju harmonisku darbību un sensoro procesu stimulāciju caur dzirdi, smaržu, tausti, garšu, redzi un līdzsvaru.

2017. gadā notika 8 nodarbības, 2018. gadā  tiek plānotas 16 nodarbības un 2019. gadā plānotas 8 nodarbības.  

Mērķauditorija – Vecumnieku novada bērni, t.sk. bērni ar īpašām vajadzībām, vecumā no 4 – 6 gadiem.

Informatīvi izglītojoša un praktisku nodarbību pasākums pieaugušām personām garīgās veselības stiprināšanai

Nodarbību ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes, kas rosinās mērķgrupu uz veselīgu dzīves veidu un garīgās veselības stiprināšanu ikdienā. Nodarbību laikā tiks apgūtas dažādas praktiskās iemaņas garīgās veselības stiprināšanai.  2017. gadā notika 1 nodarbība, 2019. gada plānotas 2 nodarbības.

Zumbas nodarbības

Nodarbības tiek plānotas laikā no 2017. gada marta – maijam un no septembra – decembrim.

2018. gadā no janvāra – maijam un no septembra  - decembrim.  

Nūjošanas apmācības nodarbības

2017. gadā notika 4 nodarbības Skaistkalnes pagastā un 4 nodarbības Vecumnieku pagastā. 2018. gadā plānotas 4 nodarbības Bārbeles un 4 nodarbības Valles pagastos; 2019. gadā plānotas nodarbības Stelpes un Kurmenes pagastos.

Fizioterapijas nodarbības

2017. gadā nodarbības notika no aprīļa - maijam un no septembra – decembrim. 2018. gadā nodarbības notiek no janvāra – aprīlim un no septembra – decembrim. 2019. gadā nodarbības notiks no janvāra – maijam.

Peldēšanas t.sk. ūdens aerobikas nodarbības

2018. gadā peldbaseina apmeklējumi plānoti no janvāra – aprīlim un no septembra – decembrim.

2019. gadā no janvāra – aprīlim un no septembra – oktobrim.

Nodarbību cikls “Fiziskās aktivitātes kā medikaments”

Nodarbības tiek plānotas cikliski, iekļaujot gan teorētisko, gan praktisko apmācību kursu, kas sevī ietver būtiskas teorētiskas nianses par cilvēka fizioloģiju kā arī praktiskas nodarbības un jaunu metožu demonstrēšana speciālista vadībā, kuras var pielietot dažādām mērķa grupām. 2017. gadā notika 2 nodarbības.  2018. gadā plānotas 4 nodarbības un 2019. gadā – 2 nodarbības.

Jogas nodarbības

2018. gadā plānotas nodarbības plānotas no janvāra – aprīlim un no septembra – decembrim. 2019. gadā no janvāra – aprīlim plānotas 32 nodarbības, vienas nodarbības ilgums 1 h. Nodarbības tiek organizētas Valles un Skaistkalnes pagastos.

“Aktīvais novadnieks” nometne

Nometnes ilgums - 4 diennaktis. Pa vienai nometnei 2018. un 2019. gadā. Dalībnieku skaits katrā nometnē – 35 personas.

Fizisko aktivitāšu diena “Esi aktīvs, esi vesels!”

Pasākuma ietvaros tiks nodrošinātas izglītojošas un praktiskas lekcijas par uzturu pirms / pēc sportiskām aktivitātēm, aktivitātes senioriem fizioterapeita vadībā, orientēšanās sacensības un sporta aktivitātes bērniem (t.sk. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm), fitnesa trenera teorētiskās un praktiskās nodarbības, u.c. speciālisti.   Aktivitātes tiks organizētas Vecumnieku un Skaistkalnes pagastā. Projekta īstenošanas laikā tiek plānoti 2 pasākumi 2018. gadā un 2019. gadā.

Velobrauciens

Lai popularizētu veselīgu dzīves veidu, projekta ietvaros tiek plānoti  velobraucieni novada iedzīvotājiem. 2018. gadā tiek plānoti 2 velobraucieni.

Projekta nosacījumi paredz, ka līdz 2019. gadam, kad ir projekta īstenošanas beigu posms, ir jāiesaista 1800 unikālas personas. Unikālās personas ir tās, kas ir iesaistījušās vienu reizi kādā projekta aktivitātē. Laika posmā no 2017. gada aprīļa – decembrim projekta aktivitātēs ir piedalījušās 842 unikālās personas.

Paldies iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās veselības veicināšanas pasākumos! Informējam, ka visas projekta ietvaros organizētās aktivitātes, lekcijas un nodarbības ir bezmaksas. Projekta aktivitātes finansē Eiropas Sociālais fonds.

Sīkāku informāciju par projekta aktivitātēm var saņemta zvanot projekta vadītājai Dace Šileikai, tālr.63920596.

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933