Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Iedzīvotāji aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

1 NAP ESF copy

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ieviešana tika uzsākta 2017. martā, kad pašvaldība parakstīja Vienošanos ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par projekta ieviešanu. Projekta aktivitātes pašvaldība sāka ieviest 2017. gada aprīlī. Ir pagājis gads, un projekta ieviešana norisinās veiksmīgi, tiek īstenotas vairākas aktivitātes gan veselības veicināšanas, gan slimību profilakses jomā. Jāpiebilst, ka iedzīvotāji vislabprātāk apmeklē veselības veicināšanas aktivitātes – fizioterapijas, jogas, zumbas, peldēšanas, nūjošanas, “Kids gym” u.c. nodarbības, slimību profilakses pasākumi, kas ir izglītojošās un informatīvās lekcijas, tiek apmeklētas kūtrāk.

Projekta nosacījumi paredz, ka līdz 2019. gadam, kad ir projekta īstenošanas beigu posms, ir jāiesaista 1800 unikālas personas. Unikālās personas ir tās, kas ir iesaistījušās vienu reizi kādā projekta aktivitātē. Laika posmā no 2017. gada aprīļa – 2017. gada martam projekta aktivitātēs ir iesaistījušās 1539 unikālās personas, no tām sievietes - 938 un vīrieši - 601.

Tā kā daudzas nodarbības tiek pielāgotas gadalaikiem, iestājoties siltam laikam, dažas aktivitātes beigsies un sāksies citas. Informējam, ka peldēšanas t.sk. ūdens aerobikas  nodarbības noslēgsies 25. aprīlī, un atsāksies septembrī. Pieteikšanas peldēšanas nodarbībām septembra mēnesim notiks augustā. Tāpat informējam, ka jogas un fizioterapijas nodarbības noslēgsies aprīlī, un atsāksies septembrī. Zumas nodarbības projekta ietvaros notiks līdz maija beigām, un atsāksies septembrī.

Maija mēnesī tiek plānots organizēt nūjošanas nodarbības Bārbeles (4 nodarbības) un Valles (4 nodarbības) pagasta iedzīvotājiem. 2019. gadā nūjošanas nodarbības tiks organizētas Stelpes un Kurmenes pagastos. Sīkāka informācija sekos!

Paldies iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās veselības veicināšanas pasākumos! Informējam, ka visas projekta ietvaros organizētās aktivitātes, lekcijas un nodarbības ir bezmaksas.

Aktivitātes tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) struktūrfondu līdzekļiem (85%) un valsts budžeta (15%). Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 106 895,00. Pašvaldība 2017. gadā ir apguvusi projekta līdzekļus EUR 27 364,61 apmērā. Visi sagatavotie projekta pārskati un maksājuma pieprasījumi ir iesniegti kvalitatīvi, un CFLA nav veikusi neattaisnoto izdevumu piemērošanu.

Projekta īstenošanas termiņš 2019. gada 31.decembris.

Sīkāka informācija pieejama, zvanot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Dacei Šileikai pa tālr. 63920596 vai apmeklējot pašvaldības mājas lapu www.vecumnieki.lv.

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933