Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumniekos un Bārbelē notiks veselības veicināšanas pasākumi

1 NAP ESF

23.septembrī plkst.11.00 visi interesenti tiek aicināti uz Rudens velobraucienu, kas vīsies Valles pagasta virzienā. Pulcēšanās velobraucienam būs pie veikala “Pīlādzis” Vecumniekos. Informējam, ka tiem, kam nav sava velosipēda ir

iespējams to saņemt, iepriekš piesakoties pie sporta darba organizatora I.Sproģa līdz 19.septembrim, zvanot pa tālr.29123176. Pašvaldība ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 ietvaros ir iegādājusies 18 velosipēdus, kurus ir iespējams iznomāt bez maksas, tādējādi nodrošinot pēc iespējas lielāku iedzīvotāju iesaisti sportiskajās aktivitātes.

26.septebrī plkst.17.00 Bārbeles tautas namā visi interesenti tiek aicināti uz bezmaksas informatīvo lekciju “Bērnu garīgās veselības aprūpe”. Katrs bērns ir unikāls ar savām spējām un personību, tās veidošanu ir ietekmējuši dažādi faktori – vide, ģimene, fiziskais un garīgais veselības stāvolis. Vecāku loma bērna attīstībā ir ļoti nozīmīga, tomēr svarīgi būtu, lai vecāki (kā arī citi pieaugušie) neiejauktos bērna dabiskajā attīstības ceļā. Pieaugušo uzdevums ir izveidot bērnam piemērotu vidi, iesaistīties bērna ikdienā tikai tik daudz, lai saprastu bērnam radušos problēmu. Svarīgi ir izprast to, lai mēs bērnu pārlieku nemudinātu darīt vairāk, kā viņš attiecīgajā brīdī var izdarīt, ka arī neko nedarīt bērna vietā, lai viņš spētu fiziski, garīgi un sociāli attīstīties. Lekcijā vecāki tiks iepazīstināti ar bērnu aprūpi un sensorās integrācijas pieeju, bērna vispusīgai attīstībai. Lekciju vadīs biedrības “7 maņas” speciālisti.

Aktivitātes tiek īstenotas ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ietvaros.

Sagatavoja:

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933