Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aicinām iesaistīties nodarbībās

1 NAP ESF copy

Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts). Projekta ietvaros Vecumnieku novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt sekojošas nodarbības bez maksas:

 

Nosaukums

Laiks

Vieta

Piezīmes

FIZIOTERAPIJAS NODARBĪBAS

Trešdiena

plkst. 18.30

Vecumnieku tautas nams, Vecumnieku pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm).

Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav nepieciešama.

2019. gadā no janvāra – maijam.

Nodarbības vada fizioterapeite Sandra Čerpakovska.

JOGAS NODARBĪBAS

Pirmdiena plkst. 19.00

Valles pagasta pārvalde, Valles pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm).

Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav nepieciešama.

2019. gadā no janvāra – aprīlim.

Nodarbības vada jogas instruktore Mārīte Iskrova

Ceturtdiena plkst. 18.30

Skaistkalnes tautas nams, Skaistkalnes pagasts

Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš, dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm).

Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav nepieciešama.

2019. gadā no janvāra – aprīlim.

Nodarbības vada jogas instruktore Mārīte Iskrova.

PELDĒŠANAS, T.SK. ŪDENS AEROBIKAS, NODARBĪBAS

Otrdienās un trešdienās,

No 18.00 – 20.00

Daugmales multifunkcionālais centrs

Pieteikšanās notiek aizpildot pieteikuma anketu Vecumnieku novada domes mājas lapā www.vecumnieki.lv

Otrdienās notiek ūdens aerobikas nodarbības trenera pavadībā, trešdienās – peldēšanas apmācības trenera pavadībā.

Izbraukšana plkst. 16.50 no Vecumnieku novada domes un plkst. 17.00 no veikala “Pīlādzis” (centrā).

            2019.gadā tiek plānotas sekojošas nodarbības:

 • Nūjošanas nodarbības Stelpes un Kurmenes pagastos;
 • Veselības diena;
 • Informatīvās lekcijas par onkoloģiskajām saslimšanām;
 • Informatīvās lekcijas par bērnu garīgās veselības aprūpi;
 • Nometnes “Veselīgais novadnieks” un “Aktīvais novadnieks”;
 • Informatīvi izglītojošās lekcijas “Iedzīvotāju veselības psiho higiēna”’
 • Nodarbības “Kids Gym”;
 • Izglītojošas un praktiskas nodarbības pieaugušām personām garīgās veselības stiprināšanai;
 • Nodarbības “Fiziskās aktivitātes kā medikaments”;
 • Fizisko aktivitāšu diena “Esi aktīvs, esi vesels!”
 • Veselības diena darba kolektīvos;

Sīkāka informācija par lekciju un nodarbību laikiem sekos!

Informācija par projektu:

2017. gada martā Vecumnieku novada dome parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 ieviešanu. Projekta mērķis - nodrošināt pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga aktivitātes.

            Projekta ietvaros tiek īstenotas sekojošas aktivitātes:

 1. Projekta vadības nodrošināšana;
 2. Slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā;
 3. Veselības veicināšanas pasākumi Vecumnieku novada iedzīvotājiem;
 4. Projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Slimību profilakses pasākumi ietver informatīvi izglītojošas lekcijas un nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem. Veselības veicināšanas pasākumi ietver dažādas nodarbības kā piemēram jogu, fiziotepiju, nūjošanu instruktora pavadībā, nometnes bērniem, peldbaseina apmeklējumu u.c.

Lai veicinātu sabiedrības veselības paradumu maiņu, aktivitātes tiek vērstas balstoties uz sekojošiem rādītājiem:

 • Veselīga uztura lietošanas veicināšanu;
 • Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana;
 • Fizisko aktivitāšu veicināšanu;
 • Garīgās veselības veicināšanu;
 • Reproduktīvās veselības veicināšanu;
 • Slimību profilakses uzlabošanu.

Projekta ietvaros pašvaldībai ir jāsasniedz sekojoši iznākuma rādītāji:

 1. Slimību profilakses pasākumos jāiesaista 269 unikālie apmeklētāji;
 2. Veselības veicināšanas pasākumos jāiesaista 1524 unikālie apmeklētāji.

Kopā projekta aktivitātēs jāiesaista 1793 unikālie apmeklētāji.

Laika posmā no 2017.gada marta līdz 2018.gada decembrim projektā iesaistījušās 1815 personas, no tām, slimību profilakses pasākumus apmeklējušas 433 personas, veselības veicināšanas pasākumus – 1382 personas.  Pēc apkopotās informācijas varam secināt, ka slimību profilakses jomā iznākuma rādītāji ir sasniegti, tomēr veselības veicināšanas jomā, līdz projekta īstenošanas beigām, vēl jāiesaista 142 personas. Unikālie apmeklētāji ir personas, kas projekta aktivitātēs iesaistās vienu reizi, ja konkrētā persona, piemēram, apmeklē vairākas nodarbības, tā projektā tiek uzskaitīta vienu reizi.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības ESF (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 106 895,00. Laikā posmā no 2017.gada marta līdz 2018.gada decembrim, pašvaldība ir apguvusi projekta līdzekļus EUR 68 522.33 apmērā. Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim.

Vēlos pateikties iedzīvotājiem par lielo atsaucību un iesaistīšanos projekta aktivitātēs!

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja, tālr.63920596

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933