Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projektā "PASSWORLD" īstenotās aktivitātes

Laika posmā no 2016. gada jūlija līdz 2017. gada maijam Biedrība "Balkānu zieds" īstenoja projektu "PASSWORLD", kura tēma bija imigrācijas jautājumu risināšana. Projektā kā sadarbības partneris piedalījās arī Vecumnieku novada dome. Ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm var iepazīties šeit.

"PASSWORLD" Gaining experience in the European Union refugee migration problem issues, case studies and integration tools development

2016. gada jūlijā Latvijā tika uzsākts Eiropas Savienības projekts “PASSWORLD” (Gaining experience in the European Union's refugee migration problem issues, case studies and integration tools development). Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas programmas Eiropa pilsoņiem sadaļā Pašvaldību tīklojumi.

Finansējuma saņēmējs – Latvijas un Balkānu reģiona valstu, ekonomisko un kultūras attiecību attīstības biedrība “Balkānu zieds”.

Projekta mērķis: Veicināt pieredzes apmaiņu starp dažādām valstīm par imigrantu integrācijas procesiem un problēmām sabiedrībā, meklēt to risinājumus un iedrošināt pašvaldību pārstāvjus iesaistīties problēmjautājumu apzināšanā un risināšanā.

Projekta ietvaros realizēti seši pieredzes apmaiņas pasākumi.

Projekts 100% tiek finansēts no Eiropas Komisijas programmas Eiropa pilsoņiem finansējuma. Kopējā summa - 140 000 EUR. Projekta īstenošanas termiņš: 04.07.2016.-31.05.2017.

Projekta ietvaros kopumā organizēti 7 pasākumi (konferences, diskusijas, patvērumu meklētāju izmitināšanas centru un bēgļu nometņu apmeklējumi). Trīs no projekta pasākumiem īstenoti Latvijā, taču pārējie norisinājās katrā no projektā iesaistītajām dalībvalstīm: Lietuvā, Igaunijā, Horvātijā un Vācijā.

 

Sīkāka informācija par projektu pieejama: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Eiropa_pilsoniem/dokumenti/LV_projekts_Passworld.pdf

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933