Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldība iesaistās jaunā projektā

1 NAP ESF

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001. Projekta īstenotājs ir Latvijas darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (turpmāk - PII) un uzņēmumiem vai pašvaldībām.

Projekta mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.

cover e1518530034689 copy

Projektam ir divas daļas – viena, kurā īsteno darba vidē balstītas (turpmāk DVB) mācības, otra, kurā īsteno prakses.

Kas ir darba vidē balstītas mācības? Tā ir uzņēmēja vai pašvaldības iesaiste profesionālās izglītības procesā, kad uzņēmējs vai pašvaldība un skola vienojas, kādu mācību programmas daļu var īstenot uzņēmumā vai pašvaldībā. Otra projekta daļa ir prakses, kuras līdz šim ir īstenojuši uzņēmēji vai pašvaldība sadarbībā ar PII skolām līdz šim.

Vecumnieku novada dome projekta ietvaros nodrošina prakses vietu vienam PII audzēknim, kurš apgūst praktiskās zināšanas pie pašvaldības IT speciālistiem. Pašvaldība sadarbībā ar PII sagatavo audzēkņa prakses programmu un DVB mācību individuālo plānu, kā arī organizē un īsteno šīs mācības un administrē projekta aktivitāšu ieviešanu.

Projekts tiek finansēts no ESF līdzekļiem un valsts budžeta.

Sagatavoja:
Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933