Uzsākta projekta "Afraid of? Learn to navigate!" realizācija

Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā" ietvaros ir apstiprināts projekts „Afraid of? Learn to navigate!", kas tiek realizēts Stelpē.

Viens no projekta mērķiem ir attīstīt vienotību un sekmēt iecietību jauniešu vidū, kas izpaužas kā jauniešu prasme strādāt komandā, savstarpēja uzticēšanās riska apstākļos, kad jāpieņem grūti lēmumi, cieņa pret kopīgi pieņemtajiem lēmumiem. Šī mērķa ietvaros dalībnieki mācīsies norobežoties no sabiedrības uzliktajiem „rāmjiem", aizspriedumiem, kā arī apzināsies savu vērtību, kas bieži vien netiek ņemta vērā jauniešiem no sociālā riska grupām.

Projekta uzdevumi:
1. izmantojot tādu sporta veidu kā orientēšanās, iekustināt jauniešus darbam komandā, uzdrošināties pieņemt lēmumus, uzticēties sev un komandas biedriem;
2. mazināt jauniešu bažas no nezināmā, spriedzes attiecībās ar citiem jauniešiem, it īpaši bažām par iekļaušanos svešvalodīgā sabiedrībā;
3. veicināt savstarpēju jauniešu pieredzes apmaiņu, mudinot viņus apzināties savas iespējas gan vietējā, gan starptautiskā sabiedrībā.

Jauniešu apmaiņas projektā piedalīsies 20 dalībnieki no 4 Eiropas Savienības valstīm.

Dalībnieki, dzīvojot un darbojoties kopā nedēļu, izpratīs, kādā veidā šis projekts vieno cilvēkus Eiropas Savienībā. Dalībnieki apzināsies, ka patiesībā nemaz nav tik atšķirīgi, lai gan nāk no dažādām kultūrām un valstīm.

Projekts īstenošanas laiks – no 2014. gada februāra līdz 2014. gada novembrim.