Norit projekts "EVS for school"

Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā" ietvaros ir apstiprināts projekts „EVS for school", kas tiek realizēts Vecumnieku novada Stelpes pamatskolā.

Projekta mērķis ir dažādot Stelpes pagasta bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpašu uzsvaru liekot uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu ar fiziskām aktivitātēm, īpaši sportu, kā arī radošumu un uzņēmīgumu.

Jauniešu apmaiņas projektā sākotnēji bija plānoti divi brīvprātīgie jaunieši, taču šobrīd projektā piedalās viens brīvprātīgais, kurš strādājot Stelpes pamatskolā, īsteno savas idejas, kā dažādot bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātes, kā arī visa projekta laikā notiek savstarpējs mācīšanās process.

Brīvprātīgā loma ir vietējo bērnu un jauniešu iesaistīšana dažādās neformālās izglītības aktivitātēs. Šīs aktivitātes izpaudīsies kā kopīga sportošana, valodas mācīšanās, ēst gatavošana, mūzikas un cita veida pulciņu organizēšana un vadīšana, kā arī āra aktivitātes ar bērniem un jauniešiem.

Projekts īstenošanas laiks – no 2013. gada maija līdz 2014. gada maijam.