Uzsākta projekta "Mine is yours" realizācija

Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā" ietvaros ir apstiprināts projekts „Mine is yours", kas tiek realizēts Stelpē.

Svarīgākie projekta mērķi – popularizēt ilgtermiņa, sadarbības patēriņu, kas ir svarīgs punkts „zaļākai" dzīvei, veicināt jauniešu izpratni par dalīšanos ar citiem, apvienot dažādu valstu jauniešus un veicināt dalībniekus domāt par vides aizsardzību.

Projekta uzdevumi:
1. caur radošajām darbnīcām noskaidrot, kā vislabāk un visefektīvāk veidot ilgtspējīgu dzīvesveidu;
2. izmantojot diskusijas un „prāta vētras" metodi, noskaidrot dažādus veidus, kā veicināt sadarbības patēriņu;
3. izstrādāt pamatu darbarīku "bibliotēkas" izveidei Vecumnieku novada Stelpes pagastā;
4. veicināt savstarpēju jauniešu pieredzes apmaiņu, mudinot viņus apzināties savas iespējas gan vietējā, gan starptautiskā sabiedrībā.

Jauniešu apmaiņas projektā piedalīsies 20 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Serbijas un Ukrainas.

Šis projekts ietver Eiropas Savienībai svarīgu tēmu, kas ir minimāla resursu izmantošana un vides aizsardzība. Pirmkārt, šis ir gan jauniešiem svarīgs temats, kas iespaidos viņu un viņu pēcteču nākotni, tādēļ dalībniekiem būs iespēja sevī attīstīt gan savas valsts pilsonību, gan aktīvu Eiropas pilsonību, apzināties savu lomu Eiropā un to, ka viņi arī spēj ietekmēt dažādus procesus Eiropas mērogā.

Projekts īstenošanas laiks – no 2014. gada februāra līdz 2014. gada novembrim.