Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projekts „PROTI un DARI” - iespēja jauniešiem nodarbinātības un izglītības iesaistē

1 NAP ESF 1

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2014.gada septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā „PROTI un DARI!” īstenošanu.

Lasīt tālāk ...

Aicina jauniešus iesaistīties projektā „PROTI un DARI”

14 20 ESFJaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2014.gada septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā „PROTI un DARI!” īstenošanu.

Lasīt tālāk ...

Aicina jauniešus iesaistīties projektā „PROTI un DARI”

Programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros tiek īstenots projekts „PROTI un DARI”. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Lasīt tālāk ...

Aicina jauniešus piedalīties jauniešu prasmju un motivācijas atītstīšanas projektā „PROTI un DARI”

1 NAP ESF

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno projektu, kura mērķis ir dot jauniešiem iespēju veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu, atrast savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu un kļūt sabiedriski aktīvākiem.

Lasīt tālāk ...

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā "PROTI un DARI!"

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.

Lasīt tālāk ...

Projekts “PROTI un DARI!”

1 NAP ESF 1

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (turpmāk - JSPA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) projektu "PROTI un DARI!", programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Aicinām iesaisties projektā “PROTI un DARI!”

1 NAP ESF 1

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, tu nestrādā, nemācies, neapgūsti arodu pie meistara, neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - NVA) kā bezdarbnieks, nāc un piesakies projektam “PROTI un DARI!”!

Lasīt tālāk ...

Tiks īstenots projekts, lai attīstītu jauniešu prasmes

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) īstenos Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "PROTI un DARI!", programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933