Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projekts „PROTI un DARI” - iespēja jauniešiem nodarbinātības un izglītības iesaistē

1 NAP ESF 1

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2014.gada septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā „PROTI un DARI!” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Paredzētais atbalsts jauniešiem

Projekta īstenošanas termiņš 2014. gada septembris - 2020. gada decembris.

Projekta "PROTI un DARI!" kopējais finansējums ir 6 802 502 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 5 782 127 EUR un valsts budžets – 1 020 375 EUR.

Vecumnieku novada dome kā sadarbības partneris ar JSPA, aicina Vecumnieku novada jauniešus pieteikties dalībai projektā! Pieteikties var aizpildot šo anketu, vai zvanot pa tālr. 63920596 Alīnai Žukauskai un Dacei Šileikai vai Inai Jankevičai, tālr.63976733.

Aicinām iedzīvotājus atsaukties, ja ir zināmi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, kā arī nav reģistrējušie Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, lūdzu sniegt informāciju par šim jauniešiem pa tel. 63920596, 63976733, lai palīdzētu viņiem iesaistīties izglītībā, aroda apguvē, jauniešu centru vai nevalstisko organizāciju darbībā!

Papildu informācija par projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā

Sīkāka informācija pieejama zvanot pa tālr. 63920596 vai 63976733

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933