Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzās labiekārtošanas darbi

Vecumnieku novada Dome 2010. gadā parakstīja līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrāciju par projekta „Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē” (Nr.1-08/3/2009) realizāciju.

Piešķirtais finansējums 100 % apmērā no LVAF sastāda LVL 7959,00. Projekta ietvaros paredzamās aktivitātes:
1. Skiču projekta izstāde (izstrādāja SIA „ARHITEKTE G.KURSĪTE);
2. Rekreācijas zonas izveide. Par rekreācijas zonas izveidi tika noslēgts līgums ar SIA „Šons”, kopējā līguma summa – LVL 7621,94. Projekta ietvaros tika veikta krasta tīrīšana, pludmales ierīkošana, ierīkoti gājēju celiņi, teritorijas apzaļumošana (zālāja ierīkošana), aprīkojuma uzstādīšana – šūpoles bērniem, pārģērbšanās kabīne, galds un soliņi, kā arī uzstādītas tualetes, atkritumu urnas un ierīkota ugunskura vieta.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Sāk īstenot LVAF projektus

2010.gada sākumā Vecumnieku novada Dome parakstīja līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju par projekta „Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē” (Līguma Nr.15; Reģ.Nr. 1-08/3/2009) un „Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Valles ciemā, Dārza ielā” (Līguma Nr.14; Reģ.Nr. 1-08/4/2009).

Projekta, „Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē”, ietvaros plānots tīrīt ūdenskrātuves krastu, ierīkot atpūtas zonas, kā arī veikt apzaļumošanu. Teritorijas labiekārtošanas darbi tiek uzsākti ar š.g. 16. jūniju. Piešķirtais finansējums, 100% apmērā, ir no Latvijas vides aizsardzības fonda. Kopējās projekta izmaksas sastāda LVL 7959,00. Projekta, „Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Valles ciemā, Dārza ielā”, ietvaros plānots uzstādīt ūdens atdzelžošanas staciju un iekārtas. Piešķirtais finansējums, 100% apmērā, ir no Latvijas vides aizsardzības fonda. Kopējās projekta izmaksas sastāda LVL 12041,00. Projektus plānots realizēt līdz 31. augustam.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933