Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēts projekts par publisko interneta pieejas punktu izveidi

Vecumnieku novada dome 2014.gadā uzsāka Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta īstenošanu “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā”, Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/048.

Projektā izvirzītais mērķis - paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām Vecumnieku novada sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Projekta ietvaros tika izveidoti un uzlaboti 7 publiskie interneta pieejas punkti (PIPP) – Skaistkalnes, Kurmenes, Valles, Vecumnieku, Stelpes un Bārbeles pagastos.

Projekta ietvaros tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

  1. PIPP izveidošana ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai un datortehnikai Skaistkalnes pagasta Tautas namā;
  2. PIPP izveidošana Kurmenes pagasta pārvaldē ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai;
  3. PIPP izveidošana Valles pagastā (Valles sporta stadionā) ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai;
  4. PIPP izveidošana Vecumnieku pagastā pie Vecā ezera ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai;
  5. PIPP izveidošana Stelpes pagasta aktīvās atpūtas zonā ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai;
  6. PIPP izveidošana Bārbeles pagastā (Bārbeles Centra parkā) ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai;
  7. PIPP uzlabošana Vecumnieku bibliotēkā ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai.

Iekārtas tika iegādātās Elektronisko iepirkumu sistēmā. Bezvadu interneta zonas izveidi nodrošināja SIA “I-net”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 16 252.31, no tām ERAF finansējums ir 85%, kas ir EUR 13 814.46, pašvaldības finansējums ir 12%, kas ir 1950.28 un valsts budžeta dotācija 3 % apmērā, kas sastāda EUR 487.57.

Projekts jārealizē līdz 2015.gada 30. jūnijam, tomēr visas aktivitātes jau ir īstenotas 26.maijā.

 

Dace Šileika

Vecumnieku novada domes

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja / projektu vadītāja

Turpinās projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā” realizēšana

2014. gada jūlijā Vecumnieku novada dome iesniedza projekta iesniegumu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā”, Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma ”IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2.aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.

2014. gada oktobrī tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

Projekta mērķis – paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām Vecumnieku novada sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Elektronisko iepirkumu sistēmā tika iegādāts viens datora komplekts un daudzfunkcionālā iekārta PIPP izveidošanai Skaistkalnes pagasta Tautas namā.

Projekta ietvaros ir noslēgts līgums ar SIA „I-net” par bezvadu interneta zonas pieejas punktu izveidi Skaistkalnes pagasta Tautas namā, Kurmenes pagasta pārvaldē, Valles pagastā (Valles sporta stadionā), Vecumnieku pagastā pie Vecā ezera, Stelpes pagasta aktīvās atpūtas zonā, Bārbeles pagastā (Bārbeles Centra parkā), Vecumnieku bibliotēkā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 31 356.01, no tām ERAF finansējums ir EUR 26 652.61 (85%), pašvaldības līdzfinansējums EUR 3762.72 (12%) un valsts budžeta dotācija EUR 940.68 (3%).

Projekts tiks realizēts līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Iveta Balcere
Vecumnieku novada domes
Projektu koordinatore

Apstiprināts projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā”

2014. gada jūlijā Vecumnieku novada dome iesniedza projekta iesniegumu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā", Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.2.aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība".

2014. gada oktobrī tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

Projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā", Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/048 mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām Vecumnieku novada sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Projekta ietvaros tiks izveidoti un uzlaboti 7 publiskie interneta pieejas punkti (PIPP) – Skaistkalnes, Kurmenes, Valles, Vecumnieku, Stelpes un Bārbeles pagastos. 5 PIPP tiks izveidoti ar pieeju bezvada interneta zonai un 1 PIPP ar pieeju bezvada interneta zonai un datortehnikai, 1 PIPP tiks uzlabots ar pieeju bezvada interneta zonai Vecumnieku pagastā, kas nodrošinās pieeju elektroniskajiem pakalpojumiem.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:
1. PIPP izveidošana ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai un datortehnikai Skaistkalnes pagasta Tautas namā;
2. PIPP izveidošana Kurmenes pagasta pārvaldē ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai;
3. PIPP izveidošana Valles pagastā (Valles sporta stadionā) ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai;
4. PIPP izveidošana Vecumnieku pagastā pie Vecā ezera ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai;
5. PIPP izveidošana Stelpes pagasta aktīvās atpūtas zonā ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai;
6. PIPP izveidošana Bārbeles pagastā (Bārbeles Centra parkā) ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai;
7. PIPP uzlabošana Vecumnieku bibliotēkā ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 31 356.01, no tām ERAF finansējums ir EUR 26 652.61 (85%), pašvaldības līdzfinansējums EUR 3762.72 (12%) un valsts budžeta dotācija EUR 940.68 (3%).

Projekts tiks realizēts līdz 2015. gada 3. jūnijam.

Iveta Balcere
Vecumnieku novada domes
Projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933