Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Norit sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centra izveide Stelpes pamatskolā

Stelpes pagastā šobrīd norit sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centra Stelpes pamatskolā izveide. Projekts „Sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centra izveidošana Stelpes pamatskolā” Nr. 13-06-LL19-L413203-000003 tiek īstenots ELFLA projekta ietvaros.

Veicot iepirkuma procedūru, tika noskaidrots būvniecības uzņēmums, kurš veiks renovācijas darbus. Būvdarbus objektā veic SIA „Kvintets M”. Kopējās būvniecības izmaksas ir LVL 8306,04 bez PVN.

Finansējuma sadalījums: 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA finansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta ietvaros tiek veikti vienkāršotie renovācijas darbi Stelpes pamatskolas bēniņos, izveidojot nodarbību zāli, kas nodrošinās iespēju Stelpes iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un ļaus katram iedzīvotājam izvēlēties sev tīkamākās brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta ietvaros veiktie vienkāršotie renovācijas darbi tiks īstenoti līdz 2013. gada 27. decembrim.

Iveta Balcere
Vecumnieku novada domes
Projektu koordinatore

Apstiprināts projekts „Sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centra izveidošana Stelpes pamatskolā”

2013. gada 17. jūnijā Vecumnieku novada dome, Bauskas rajona lauku partnerībā, iesniedza projekta iesniegumu „Sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centra izveidošana Stelpes pamatskolā” pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 6.2. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Š. g. jūlijā ir saņemts Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta „Sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centra izveidošana Stelpes pamatskolā” Nr. 13-06-LL19-L413203-000003 mērķis ir izveidot sabiedrisko un mūžizglītības centru Stelpes pamatskolā, tādejādi pilnveidojot aizsāktās kultūras tradīcijas, aktivizējot iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās interešu grupās un sabiedriskajā dzīvē, motivēt pagasta cilvēkus izglītoties, nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu Stelpes pagastā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 8306,04 LVL bez PVN. Finansējuma sadalījums: 90% Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums (t.i. 7200,00 LVL) un 10% (t.i. 1106,04 LVL) pašvaldības finansējums. PVN likme tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.

Projekta realizācijas termiņš 2014. gada 12. jūlijs.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas

Atbalsta LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Iveta Balcere
Vecumnieku novada domes
Projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933