Apstiprināts projekts par publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanu

2013.gada 20.augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprināja Vecumnieku novada domes iesniegto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecumnieku pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" Nr. KPFI - 13.1/1 Klimata pārmaiņu finansu instrumenta (KPFI) atklātajā projektu konkursā.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecumnieku pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" Nr. KPFI - 13.1/1 mērķis - ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Vecumnieku novada pašvaldības ielās (Kalna iela, Ceriņu iela un Skolas iela), kopumā nomainot 37 gaismekļus.

Projekta finansējuma sadalījums: 70 % KPFI finansējums un 30 % pašvaldības līdzfinansējums.

Realizējot projektu tiks sasniegts:
1) Gaismekļu plānotais darbības laiks ir vidēji 3987 stundas gadā;
2) CO2 samazinājums gadā būs 10,30 tCO2/gadā;
3) attiecība starp CO2 samazinājumu gadā un projektam pieprasīto KPFI līdzfinansējumu ir 0,000408 tCO2/Ls;
4) attiecība starp CO2 samazinājumu gadā un projektā plānoto uzstādāmo apgaismojuma jaudu ir 4717,64 tCO2/MW.
Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies elektroenerģijas patēriņš, samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī novada iedzīvotājiem būs nodrošināts kvalitatīvs ielu apgaismojums, kas mazinās dažādus nelaimes gadījumus (avārijas, traumas u.c.) uz ielām.

Projekts tiks realizēts līdz 2013. gada 30.augustam.