Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veikti Skaistkalnes magazīnas klēts jumta rekonstrukcijas darbi

2014.gada sākumā Vecumnieku novada dome sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu “Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts jumta restaurācija” Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātājā konkursā Kultūras mantojuma nozarē.

Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts ir celta 19.gs. pirmajā pusē, tā iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardz. Nr.8599). Ēka ir pašvaldības īpašumā. Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas VKKF, ēkai tika sastādīts Apsekošanas akts, kurā norādīti būtiskākie darbi, kas jāveic, lai kultūrvēstures pieminekli restaurētu un saglabātu.

Projekta mērķis - saglabāt Skaistkalnes pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī nodrošināt kultūras pieminekļa pieejamību sabiedrībai. Nākotnē magazīnas klēts ēkā tiek plānots atvērt muzeju.

Šā gada jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA “M.G.B.” par Skaistkalnes magazīnas klēts jumta vienkāršotās renovācijas darbiem. Projekta kopējās izmaksas sastāda 9836.03 EUR, no Valsts kultūrkapitāla fonda tiek piešķirti 4000.00 EUR. Projekta ietvaros tika veikti sekojoši darbi: bojāto jumta konstrukciju demontāža un nomaiņa, pārseguma siju, garensiju un statņu nomaiņa un stāva pārseguma dēļu ieklāja nomaiņa. Projekts tiek realizēts sadarbojoties ar Skaistkalnes pagasta muzeju. Renovācijas darbi objektā pabeigti 1. septembrī.

Šā gada augustā Vecumnieku novada dome atkārtoti iesniedza projekta iesniegumu „Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts jumta restaurācijas 2.kārta” VKKF konkursā. Projekta 2.kārtas ietvaros tiek plānots veikt magazīnas klēts jumta seguma nomaiņu. Projekta apstiprināšanas gadījumā, jumta seguma rekonstrukcijas darbi varētu tikt uzsākti š.g. oktobrī.

Tiks uzsākti Skaistkalnes magazīnas klēts jumta rekonstrukcijas darbi

2014.gada sākumā Vecumnieku novada dome sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu “Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts jumta restaurācija” Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātājā konkursā Kultūras mantojuma nozarē. Līgums par projekta īstenošanu noslēgts š.g. 12.martā.

Pašvaldības īpašumā atrodas Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts, kas celta 19.gs. pirmajā pusē, tā iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardz. Nr.8599). Magazīnas klētī nākotnē tiek plānots izvietot Skaistkalnes pagasta muzeja ekspozīcijas, taču, lai to varētu realizēt, nepieciešami ēkas glābšanas un restaurācijas darbi.

Ēkai ir sastādīts Apsekošanas akts, kurā norādīti būtiskākie darbi, kas jāveic, lai kultūrvēstures pieminekli restaurētu un saglabātu.

Projekta mērķi:

  • Saglabāt Skaistkalnes pagasta kultūrvēsturisko mantojumu;
  • Nodrošināt kultūras pieminekļa Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts pieejamību sabiedrībai;
  • Atvērt apmeklētājiem Skaistkalnes pagasta novadpētniecības krātuves „Novadnieki” ekspozīciju.

Pirmajā restaurācijas posmā paredzēts veikt jumta konstrukcijas bojāto daļu nomaiņu un protezēšanu. Projekts tiks realizēts sadarbojoties ar Skaistkalnes pagasta muzeju “Novadnieki”.

Projekta īstenošanai, no Valsts kultūrkapitāla fonda, tiek piešķirti 4000.00 EUR. Projekta kopējās izmaksas sastāda 11 000.00 EUR, no tiem, pašvaldības līdzfinansējums - 7000.00 EUR.

Projekta pirmais posms jārealizē līdz 2014.gada 31.decembrim.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933