Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Turpinās Skaistkalnes tautas nama rekonstrukcija

Skaistkalnes pagastā šobrīd aktīvi norisinās tautas nama ēkas rekonstrukcijas darbi. ES fondu projekts „Skaistkalnes tautas nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija” Nr. 10-06-L32100-000278 tiek īstenots ELFLA projekta ietvaros. Veicot iepirkuma procedūru, tika noskaidrots būvniecības uzņēmums, kurš veiks rekonstrukcijas darbus. Būvdarbus objektā veic SIA „Kvintets M”. kopējās būvniecības izmaksas ir LVL 167061,06 bez PVN. Būvuzraudzību objektā veic SIA „RS Būvnieks”, līguma summa LVL 1800.00 bez PVN. Tehnisko projektu tautas nama ēkas rekonstrukcijai izstrādāja SIA „LVCT”.

Finansējuma sadalījums
: 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA finansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums. Šobrīd tiek siltināta ēkas fasāde un pamati, kā arī tiek pārbūvēta tautas nama piebūves daļa un mainīts jumta segums. Tuvākajā laikā tiks nomainīta tautas nama ēkas apkures sistēma, kā arī veikta tualešu pārbūve. Projekts jārealizē līdz 2012.gada maija mēnesim, kad Lauku atbalsta dienestā jābūt iesniegtām visām atskaitēm par projekta realizāciju.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Skaistkalnes pagasta Tautas nama ēkas rekonstrukcija

Apstiprināts projekts „Skaistkalnes pagasta Tautas nama ēkas rekonstrukcija”, ELFLA Nr. 10-06-L32100-000278.

Projekts iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.

Projekta mērķis ir veidot iedzīvotājiem draudzīgu vidi, nodrošināt piemērotus apstākļus kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanai, kā arī radīt labvēlīgus apstākļus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbībai un sabiedrisko organizāciju aktivitātēm.

Projekta aktivitātes:

  • Tehniskā projekta izstrāde;
  • Tautas nama rekonstrukcija;
  • Autoruzraudzība;
  • Būvuzraudzība.

Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas fasādes rekonstrukciju un siltināšanu, apkures sistēmas rekonstrukciju, jumta seguma siltināšanu un nomaiņu, tautas nama palīgtelpu rekonstrukciju un pašdarbības kolektīvu mēģinājumu telpu izbūvi. Rezultātā pagasta iedzīvotāji iegūs uzlabotas telpas kultūras pasākumiem, sabiedriskajām un sporta aktivitātēm. Objekts būs publiski pieejams visai sabiedrībai.

Projekts jāīsteno līdz 2012. gada 1. maijam.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933