Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Šogad noslēdzas ESF fonda projekts

2011.gada janvārī Vecumnieku novada dome uzsāka realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Speciālistu piesaiste Vecumnieku novada domē” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/049, kas tiek īstenots darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros.

Projekta ietvaros Vecumnieku novada domē darbu uzsāka 2 speciālisti – projektu koordinatore un vecākais datortīklu speciālists. Projekta mērķis - nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju un administratīvās kapacitātes paaugstināšanu.

Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta ilgums ir 24 mēneši, t.i. no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim. Pašvaldībai pēc projekta realizācijas jāsaglabā izveidotās darba vietas vismaz 6 mēnešus.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 18 494.40. Finansējums sedz speciālistu ikmēneša atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Dace Šileika

Projektu vadītāja

Speciālistu piesaiste Vecumnieku novada Domē

Eiropas Sociālā fonda projekta „Speciālistu piesaiste Vecumnieku novada Domē” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/049 ietvaros pašvaldībā strādā divi speciālisti – projektu koordinatore Zanda Balcere un vecākais datortīkla administrators Agris Rāgs.

Projekts tiek īstenots darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros.

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī.

Projekta kopējais īstenošanas ilgums – 24 mēneši (+6 mēneši Vecumnieku novada Domei jāsaglabā jaunizveidotās štata vietas).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 18 494,40. Finansējums segs speciālistu ikmēneša atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu gadu garumā no 01.01.2011. līdz 31.12.2012.

Finansējuma sadalījums: 100% ESF finansējums.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Speciālistu piesaiste Vecumnieku novada Domē

Apstiprināts projekts „Speciālistu piesaiste Vecumnieku novada Domē” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/049.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros.

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī.

Vecumnieku novada Dome ESF projekta ietvaros, pašvaldībā plāno piesaistīt speciālistus, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.523, 2.pielikumam – projektu koordinators (profesijas kods 2422 02) un vecākais datortīkla administrators (profesijas kods 2523 02), lai nodrošinātu pašvaldību autonomo funkciju un administratīvās kapacitātes paaugstināšanu.

Projekta kopējais īstenošanas ilgums – 24 mēneši (+6 mēneši Vecumnieku novada Domei jāsaglabā jaunizveidotās štata vietas).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 18 494,40

Finansējuma sadalījums: 100% ESF finansējums.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933