Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projekta ietvaros iegādāts sporta inventārs

2016. gada septembrī īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) organizētais projektu konkurss “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”, kurā projektu iesniegumu iesniedza arī Vecumnieku novada dome, lai aprīkotu ar sporta inventāru Vecumnieku novada izglītības iestādes.

Projekta “Sporta inventāra iegāde Vecumnieku novada akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” mērķis ir sasniegts, iegādājoties nepieciešamo sporta inventāru un aprīkojumu Vecumnieku novada Domes sporta skolai un Vecumnieku vidusskolai, tādējādi veicinot izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību, kā arī uzlabojot sportiskos sasniegumus.

Projekta ietvaros Vecumnieku novada Domes sporta skolai tika iegādāti treniņu šķēpi, sporta apavi, treniņu barjeras, vingrošanas sols, atspēriena tiltiņš ar gumijas pārklājumu. Vecumnieku vidusskolai tika iegādāti līdzsvara akmeņi, vingrošanas riņķi, vingrošanas soli, gumijas bumbas, futbola bumbas, vingrošanas paklāji, volejbola bumbas, lecamauklas u.c. Inventāra piegādi nodrošināja SIA “RANTZOWS SPORT”.

Projekts tika finansēts no valsts budžeta līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 6443.02, no tām – 50% ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums un 50% pašvaldības līdzfinansējums.

 

Sagatavoja: Dace Šileika, domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja/projektu vadītāja

Foto: Iegādātais sporta inventārs

Projekta ietvaros iegādāsies sporta inventāru divām izglītības iestādēm

Lai atbalstītu sporta inventāra un aprīkojuma iegādi akreditētajās vispārējās izglītības iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolās, sākumskolās un vispārējās vidējās izglītības iestādēs) un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 2016.gadā maijā, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) organizēja projektu konkursu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”, kurā projektu iesniegumu iesniedza arī Vecumnieku novada dome.

2016. gada jūlijā ar IZM tika parakstīts līgums par projekta “Sporta inventāra iegāde Vecumnieku novada akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” Nr. 01-25/251 īstenošanu. Projektā piedalās divas Vecumnieku novada izglītības iestādes – Vecumnieku vidusskola un Vecumnieku novada Domes sporta skola.

Konkursā tiek atbalstīta sporta inventāra un aprīkojuma iegāde attiecīgā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, kā arī sporta interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai.

Projekta mērķis – veikt nepieciešamā sporta inventāra un aprīkojuma iegādi Vecumnieku novada akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īstenošanai, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību, kā arī uzlabot sportiskos sasniegumus.

Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem – ne mazāks kā 1500 EUR un ne lielāks par 3500 EUR. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu vismaz 50% apmērā no kopējā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 6446.50

Projekts tiks īstenots līdz 2016. gada 1.oktobrim.

Sagatavoja: Dace Šileika, domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja/projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933