Sporta laukuma izbūve un aprīkošana

Projekts tiek īstenots ELFLA programmas ietvaros.
Projekta aktivitātes:

  • Tehnikā projekta izstrāde;
  • Sporta laukuma izbūve un aprīkošana.

Projekta ietvaros 2009. gadā tika izstrādāts Tehniskais projekts, lai varētu veikt projekta „Sporta laukuma izbūve un aprīkošana” (ELFLA Nr. 08-06-L32100-000280) īstenošanu. Tehnisko projektu izstrādāja SIA „Komunālprojekts Jelgava”. Sporta laukuma izbūvi un aprīkošanu veica SIA „Šlokenbeka”. Laukumā ir izveidots basketbola laukums, uzstādīti skeita laukuma elementi, ierīkota smilšu kaste mazākajiem bērniem, uzstādīti vingrošanas elementi, šūpoles, tīkla piramīda, tenisa galds, bērnu rotaļu komplekss, atkritumu urnas, soli, kā arī ierīkots apgaismojums. Objektu plānots nodot ekspluatācijā š.g. 22. jūnijā, piedaloties Vecumnieku novada Domes un Bauskas novada būvvaldes pārstāvjiem, kā arī SIA „Šlokenbeka” pārstāvjiem.

Svinīga objekta atklāšana plānota š.g. 16. jūlijā.

Dace Šileika
Projektu vadītāja