Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekts

Noslēdzies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts „Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana Zemgales reģionā”, Nr. LLII-092 (īsais nosaukums „Zemgales tradīcijas”). Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros ar 85 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Projekta partneri - Pakrojas rajona pašvaldība Lietuvā (projekta vadošais partneris), Rundāles novada dome, Bauskas novada dome, Vecumnieku novada dome, Iecavas novada dome, Šauļu reģiona attīstības aģentūra (Lietuva). Projekta īstenošana tika uzsākta 2010. gada 11. janvārī un noslēdzās 2011. gada 8. aprīlī. Projekta ietvaros tika organizēti dažādi kultūras paskumi gan Lietuvā, gan Latvijā. Vecumnieku novada dome, kā partneris, pasākumu organizēja Skaistkalnē, Kanepenes svētkos, kur piedalījās visi projekta dalībnieki. Projekta mērķis - piesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem, lai veicinātu starpkultūru dialogu un sadarbību. Projekta „Zemgales tradīcijas” ietvaros Vecumnieku novada Dome ir iegādājusies projektoru, projektora ekrānu ar aprīkojumu. Š.g. 22. februārī Lietuvā tika organizēta partneru darba grupas sanāksme, kurā tika apspriesta projekta ietvaros veidotā grāmata par kultūras pasākumiem, cilvēkiem un tradīcijām Latvijā un Lietuvā. Grāmatas izdošanu sedz vadošais partneris Pakruojas rajona pašvaldība. Krāšnajā grāmatā ir aprakstīti arī Vecumnieku novadā esošie apskates objekti un cilvēki.

Dace Šileika
Vecumnieku novada Domes projektu vadītāja

Lielā Miķeļdienas Andele

Senie latvieši Miķeļdienu jeb Apjumības (Appļāvības) svinējuši kā pēdējo labības pļaujas dienu. Š.g. 25.septembrī jau no plkst. 12.00 Rundāles novadā - Saules dārzā Svitenē godināsim Jumi, Miķeļdienas aizgādni - ar bagātīgu koncertu, kurā piedalīsies gan mūsu pašu amatieru kolektīvi, gan arī amatieru kopas no kaimiņu novadiem un Lietuvas.

Koncerta laikā tradicionālos latviešu un lietuviešu deju soļus ierādīs Pakrojas kultūras centra deju kolektīvs „Reketys” (Lietuva), Īslīces vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līdums”, Svitenes dejotāji „Šurpu – turpu”, Viesturu deju kopa „Ir varianti” un Rundāles dejotājas „Magnolijas”.

Nerimstošu dzīvesprieku varēsim gūt, klausoties pūtēju orķestra „Skaistkalne” sniegumu.

Īpaši interesantu priekšnesumu Miķeļdienā mums sniegs Egidijus Impolis un Gintautas Gvazdauskas no Lietuvas, spēlējot lietuviešu tradicionālo instrumentu skrabalai.

Savukārt folkloras kopas „Svitene”, „Tarkšķi” no Iecavas novada, „Dreņģeri”, „Vecsaule” un „Trejupe” no Bauskas novada, „Dzedzieda” (Olaine) un „Dimzēni” (Jelgava) iepazīstinās Miķeļdienas svētku apmeklētājus ar tradīcijām Zemgalē.

Visa pasākuma laikā Svitenes tautas namā varēs apskatīt mūsu novada iedzīvotāju hobiju un kolekciju izstādi „BRĪNUMDARBI”, ko apkopojusi Solveiga Ikerte Nīderlandes fonda KNHM atbalstītā projekta „Entuziasti” ietvaros.

Darbosies maiņas placis, kur ikviens aicināts ņemt līdzi kādu nevajadzīgu mantu, lai to varētu iemainīt pret vajadzīgāku. Notiks loterija, kurā visas biļetes pilnas, kā arī vizināšanās zirga pajūgā.

Visi, kuri sirdī jauni varēs izmēģināt spēkus un veiklību, rāpjoties umurkumurā (veiksmes stabā). Izveicīgākajiem – balvas. Būs iespēja piedalīties gaiļu ķeršanas sacensībās un Lielajā Miķeļdienas izsolē.

Turpat Saules dārzā darbosies arī Amatnieku tirdziņš, kur varēs iegādāties šķirnes trusīšus, koka un lina izstrādājumus, rokdarbus, sierus, kūpinājumus, maizi un konditorejas izstrādājumus gan no Lietuvas, gan no Latvijas un ne tikai.

Lielā Miķeļdienas Andele tiks organizēta Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Zemgales tradīcijas” ietvaros. Šī projekta ietvaros jau ir notikuši pieci pasākumi Zemgales tradīciju iedzīvināšanai – Lieldienu ieskandināšana un Ciematu svētki Bauskas novada Īslīcē, Ziedu svētki Iecavā, tradicionālā Kanepene Skaistkalnē, Vecumnieku novadā un Tautas dziesmu un deju festivāls ”Pulcēšanās Zemgaļu sētā” Pakrojā, Lietuvā.

Projekta ietvaros Rundāles novada domei ir bijusi iespēja iegādāties jaunu un modernu skaņas un prezentācijas tehniku un krēslus Svitenes tautas namam.

UZZIŅAI

  • Projekta nosaukums „Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana Zemgales reģionā” (īsais nosaukums „Zemgales tradīcijas”)
  • Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros ar 85 % ERAF finansējumu
  • Projekta partneri: Pakrojas rajona pašvaldība Lietuvā (projekta vadošais partneris), Rundāles novada dome, Bauskas novada dome, Vecumnieku novada dome, Iecavas novada dome, Šauļu reģiona attīstības aģentūra (Lietuva)
  • Projekts īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) piešķirto finansējumu
  • Rundāles novada domei piešķirtais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai EUR 23 140, pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 471

Projektu plānots realizēt līdz 2011.gada aprīlim

Informāciju sagatavoja:
Laura Ārente, Rundāles novada domes Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
Tālr.639 62 236, e-pasts

Festival „SAMBARIAI ŽIEMGALIŲ DVARE“

„ZIEMGALA TRADITIONS“

Festival „SAMBARIAI ŽIEMGALIŲ DVARE“

Implementing the project “Ziemgala Traditions“ Cultural Festival will happen at the end of the summer in Pakruojis Manor Homestead. The concert of national dances and songs is planned together with guest collectives from Iecava, Bauska, Vecumnieki and Rundale. Craft yards will take place, culinary heritage will be presented and of course feast procession will happen during the festival. The Cultural Festival will be on 28 of August.

Exhibitions will take place in Pakruojis Manor central palace:

1. „The history of Pakruojis Manor in old photographies“;

2. Exhibition of Photohraphies „Bauska – the town of three rivers“ (author Raitis Abelnieks).

28 August

9.00 Heralds of the festival invites to the feast.

11.00 Yards are settling of elderates and quests from Latvia.

11.00 Fair of craftsmen’s and folk art specialist’s handicrafts in Pakruojis Manor.

13.30–14.30 Exhibition and degustation of culinary heritage in the basement of Pakruojis Manor central palace.

13.30–15.30 Concert in Pakruojis Manor.

Takes part art collectives from Bauska, Iecava, Rundale, Vecumnieki (Latvija) and Pakruojis.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Koncerts „Brauksim kaņepēs” lieliski aizvadīts

Š.g. 1. augustā Skaistkalnē, Kanepenes svētkos, projekta Starptautiskā pārrobežu sadarbības projekta „Zemgales tradīcijas” (LLII-092) ietvaros, tika organizēts koncerts „Brauksim kaņepēs”. Koncertā piedalījās visi projektā iesaistīto partneru – Vecumnieku, Iecavas, Bauskas un Rundāles novadu, kā arī Pakruojas (Lietuva) pašdarbnieku kolektīvi. Koncertā skatītājus priecēja 180 pašdarbnieku kolektīvu dalībnieki, kuri uzstājās ar interesantiem priekšnesumiem. Skatītājus iepriecināja aktieri Gundars Silakaktiņš un Lauris Dzelzītis, kuri rūpējās par koncerta „Brauksim kaņepēs” vadīšanu. Projekta „Zemgales tradīcijas” realizēšanai finansējums saņemts no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas. Projekta kopējās izmaksas ir 5432,40 EUR, Vecumnieku novada Domes līdzfinansējums sastāda 814,86 EUR. Projekta ietvaros tika izgatavots informatīvs buklets par Kanepenes svētkiem, pasākuma laikā tika nodrošināta koncerta apskaņošana, kā arī pašdarbnieku kolektīvu ēdināšana. Projekta ietvaros, 28.augustā, Pakruojā (Lietuva) tiks organizēti pilsētas svētki, kā arī Rundālē – septembrī – Miķeļdienas svinības.

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Kanepenes svētki Skaistkalnē

Starptautiskā pārrobežu sadarbības projekta „Zemgales tradīcijas” (LLII-092) ietvaros, š.g. 1. augustā, plkst.16.00 Skaistkalnes estrādē tiek organizēts pasākums „Brauksim kaņepēs”. Kanepene Skaistkalnē ir vieni no tradīcijām bagātākie svētki. Kuri jau no 19.gs. ir slaveni ar gadatirgu, kurš ir bijis viens no lielākajiem Baltijā. Kā jau katru gadu, arī šogad, augusta pirmajā svētdienā tiek plānoti lieli svētki Skaistkalnē, kad sabrauks tuvi un tāli ciemiņi. Svētku koncertā piedalīsies visu projektā iesaistīto partneru – Iecavas, Rundāles, Bauskas, Vecumnieku un Pakruojas pašvaldības (Lietuva) pašdarbības kolektīvi. Kanepenes svētku apmeklētājiem būs iespējams iepazīties ar Skaistkalnes pūtēju orķestri, meiteņu deju grupu no Skaistkalnes un Kurmenes, Skaistkalnes sieviešu vokālo ansambli „Vēl mazliet” un „LARS”, Iecavas folkloras kopu „Tarkšķi”, Īslīces amatieru teātra grupu „Dadži”, Rundāles deju grupu „Ir varianti” un viesiem no Lietuvas, Pakruojas pašvaldības. Projekta „Zemgales tradīcijas” realizēšanai finansējums saņemts no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas. Projekta ieviešanas laikā tiks organizēti vairāki pasākumi ar mērķi piesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem, lai veicinātu starpkultūru dialogu un sadarbību. 4. aprīlī un 6. jūnijā projekta ietvaros jau notika kultūras pasākumi, kā arī Iecavā, 24. jūlijā tika organizēti „Ziedu svētki”. 28. augustā tiks organizēti svētki Pakruojā, Lietuvā un 26. septembrī Rundālē tiks organizētas Miķeļdienas svinības. Projekta kopējās izmaksas ir 5432,40 EUR, Vecumnieku novada Domes līdzfinansējums sastāda 814,86 EUR

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Iecava aicina uz Ziedu svētkiem

Starptautiskā pārrobežu sadarbības projekta „Zemgales tradīcijas” ietvaros pie Iecavas kultūras nama un Iecavas parka brīvdabas estrādē 24.jūlijā notiks Ziedu svētki. Tajā piedalīsies visu projektā iesaistīto partneru – Rundāles, Iecavas, Vecumnieku, Bauskas un Pakrojas (Lietuva) pašvaldības – mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Ziedu svētkos apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Iecavas novada tradīcijām – sakoptām sētām un daiļdārziem, vietējo un viesu floristu darbiem un novada amatierkolektīvu sniegumu. Senas tradīcijas jaunā izpildījumā būs vērojamas, kad folkloras kopas „Tarkšķi” muzikālā pavadījumā notiks Iecavas vēsturisko objektu -lielgabalu - apadīšana. Visas dienas garumā savus priekšnesumus sniegs projekta partneru pašdarbības kolektīvi: vokālās studijas „Aprīļa pilieni” solisti un bērnu deju grupa no Īslīces, hip-hop stila deju grupa no Skaistkalnes, Rundāles novada teātra studija „Savējie” un jauniešu centra popgrupa „Miljons”, kā arī viesi no Lietuvas ar ekskluzīva mūzikas instrumenta skrabalai koncertu akordeona pavadījumā. Lietuviešus pārstāvēs arī Bardišķu kultūras nama sieviešu vokālais trio un Linkuvas tautas mūzikas kapela. Darbosies tirdziņš „Izvēlies Latvijas preci”, dekoratīvo koku un krūmu stādu tirdziņš, kā arī notiks amatnieku paraugdemonstrējumi. Lai plašāk iepazītu lietuviešu tradīcijas, būs iespēja baudīt lietuviešu tradicionālos ēdienus. Projekta „Zemgales tradīcijas” realizēšanai finansējums saņemts no Latvijas– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas. Projekta ieviešanas laikā tiek organizēti pasākumi visās projektā iesaistītajās pašvaldībās ar mērķi piesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem, lai veicinātu starpkultūru dialogu un sadarbību. Divi dažādu tradīciju popularizēšanas pasākumi jau ir notikuši Bauskas novada Īslīces pagastā, un pēc Iecavas svētkiem tiks rīkoti vēl Vecumnieku un Rundāles novadā, kā arī Lietuvas pilsētā Pakrojā. Iecavas novadā projekta ietvaros tiek rīkoti Ziedu svētki, kā arī iegādāts gaismas aprīkojums Iecavas kultūras namam. Projekta kopējais finansējums ir 32 060 EUR, pašvaldības finansējums - 4809 EUR.

Ineta Bramane

Iecavas novada Domes projektu vadītāja

Projekta ietvaros koncertēs Īslīces pagasta trijos ciemos

Starptautiskā pārrobežu sadarbības projekta „Zemgales tradīcijas” ietvaros, 6. jūnijā Īslīces pagasta trijos ciemos notiks koncertuzvedums „Reiz zaļā pļavā..., kurā piedalīsies visi projektā iesaistītie partneri – Rundāles, Iecavas, Vecumnieku, Īslīces, Bauskas un Pakruojas (Lietuva) pašdarbības kolektīvi. Latviešu tautas dziesmas, dejas un folkloras tradīcijas demonstrēs Svitenes pagasta deju kolektīvs „Šurpu, turpu”, Iecavas novada folkloras kopa „Tarkšķi”, Īslīces pagasta jauktais koris „Četri vēji”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līdums”, amatierteātris „Dadži”, vokālās studijas „Aprīļa pilieni” solisti, Skaistkalnes sieviešu vokālais ansamblis „Vēl mazliet”, meiteņu vokālais ansamblis, kā arī pašdarbības kolektīvi no Lietuvas - Pakruojas folkloras kopa, jauniešu deju kolektīvs un muzikanti.

Gan lieli, gan mazi interesenti, laipni tiek gaidīti uz koncertu:

12.30 - „Rītausmās”, Īslīces kultūras namā,

15.00 - „Ādžūnos”, pie SIA „Stūrīši” veikala,

17.30 - „Bērzos”, pie SIA „Dimanti” veikala.

Projekta „Zemgales tradīcijas” realizēšanai finansējums saņemts no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas. Projekta ieviešanas laikā tiks organizēti vairāki pasākumi ar mērķi piesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem, lai veicinātu starpkultūru dialogu un sadarbību. 28.aprīlī Pakruojā notika izglītojoša konference, kuras ietvaros tika diskutēts par kultūras identitāti, tradīciju uzturēšanu un kopšanu, kultūras sadarbības veicināšanu. Dažādu tradīciju popularizēšanas pasākumi tiks rīkoti Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novados, kuros koncertēs arī mūsu pagasta pašdarbības kolektīvi.

Projekta ietvaros Īslīcē veikta krēslu un apskaņošanas aprīkojuma iegāde Īslīces kultūras namam, finansēta Lieldienu pasākuma norise, ka arī drīzumā tiks iegādāti tautas tērpi Īslīces pagasta pašdarbības kolektīviem. Projekta kopējais finansējums 34 144 EUR, pašvaldības finansējums 5121,60 EUR.

Jolanta Lauva

Īslīces pagasta pārvaldes projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933