Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Valles vidējās deju paaudzes kolektīvam iegādāti jauni tērpi

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros Valles pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Valle” tika iegādāti vasaras tautas tērpi. Projekta “Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Valle”” Nr. 16-06-AL08-A019.2201-000006 īstenošana tika uzsākta šā gada oktobrī, kad ar pakalpojuma sniedzēju SIA “ANVI AM” noslēdza līgumu par tautas tērpu izgatavošanu un piegādi.

Izvirzītais projekta mērķis - saglabāt un popularizēt latviešu kultūras tradīcijas, kā arī attīstīt un pilnveidot pašdarbības kolektīvu darbību Vecumnieku novadā ir sasniegts. Projekta ietvaros ir iegādāti 12 sievu svārki un blūzes, kā arī 12 vīru vestes.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Valle” projekta ietvaros iegādātajos tērpos.

Foto: Astrīda Celmiņa

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 1961,79, no tām ELFLA finansējums ir EUR 1765,61, pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 196,18. Projekta īstenošanas termiņš ir 2017. gada marts, kad pašvaldībai Lauku atbalsta dienestā ir jāiesniedz ar projektu saistītā dokumentācija.

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Tiks iegādāti tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam “Valle”

Pašvaldība 2016. gada pavasarī iesniedza projekta “Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Valle” Nr. 16-06-AL08-A019.2201-000006 iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros tiks iegādāti vasaras tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam “Valle”, tādējādi saglabājot un popularizējot latviešu kultūras tradīcijas, kā arī attīstot un pilnveidojot pašdarbības kolektīvu darbību Vecumnieku novadā.

Projekta “Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Valle” Nr. 16-06-AL08-A019.2201-000006 ietvaros tiks iegādāti sieviešu svārki un blūzes, kā arī vīru vestes 24 deju kolektīva dalībniekiem. Pakalpojuma izpildi nodrošinās SIA “ANVI AM”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 1961,79. ELFLA finansējums ir EUR 1765,61, pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 196,18 no kopējām izmaksām.

Projekta realizācijas termiņš - 2017. gada 31. martam.

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933