Pie Sarkanās skolas tiks uzsākta teritorijas labiekārtošana

2020.gada 18.jūnijā Vecumnieku novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) lēmumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos” Nr.20-06-AL07-A019.2202-000001 (turpmāk – Projekts) apstiprināšanu.

Lasīt tālāk ...