Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pie Sarkanās skolas tiks uzsākta teritorijas labiekārtošana

2020.gada 18.jūnijā Vecumnieku novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) lēmumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos” Nr.20-06-AL07-A019.2202-000001 (turpmāk – Projekts) apstiprināšanu.

Projekta mērķis - teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas Vecumniekos, tādējādi nodrošinot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību vietējas nozīmes arhitektūras piemineklim.
Projekta ietvaros pie Sarkanās skolas tiks veikti sekojoši darbi: āra apgaismojuma izbūve, autostāvlaukuma ierīkošana (t.sk. invalīdu stāvvieta), ietvju izveidošana, dekoratīvo apstādījumu ierīkošana, velo novietnes un šūpoļu uzstādīšana, atkritumu urnu un soliņu uzstādīšana, u.c. Lai pēc iespējas saglabātu dabisko un vēsturisko vidi ap ēku, tiks saglabāts tradicionālais ceļu un laukumu segums ēkas tuvumā, tādējādi nodrošinot autentiskumu un kultūras mantojuma saglabāšanu. Sarkanajā skolā plānots izveidot daudzfunkcionālo dienas centru, tādējādi nodrošinot jaunu pakalpojumu pieejamību Vecumnieku novada iedzīvotājiem.
Teritorijas labiekārtošanas kopējās izmaksas sastāda 94 936,43 EUR, no tām ELFLA finansējums sastāda EUR 38 071,05, pašvaldības finansējums EUR 56 865,38. Teritorijas labiekārtošanas darbi jāveic 8 mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas, savukārt Projekts jāīsteno līdz 2022.gada 30.aprīlim, kad pašvaldībai LAD jāiesniedz ar projekta īstenošanu saistīta dokumentācija.

Sagatavoja:
Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933