Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Īstenots teritorijas labiekārtošanas projekts pie Sarkanās skolas

Vecumnieku novada dome 2020.gada jūnijā uzsāka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) projekta “Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos” Nr.20-06-AL07-A019.2202-000001 (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekta mērķis - teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas Vecumniekos, tādējādi nodrošinot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību vietējas nozīmes arhitektūras piemineklim.

Teritorijas labiekārtošanas darbus objektā nodrošināja SIA “Ribetons ceļi”. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda EUR 89 613,05 (t.sk.PVN 21%), no tām ELFLA finansējums ir EUR 38 071,05 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 51 542,00. Būvdabi objektā tika uzsākti 2020.gada 17.augustā un pabeigti šā gada 12.augustā.

Projekta ietvaros pie Sarkanās skolas tika ierīkots āra apgaismojums, izbūvēts auto stāvlaukums un ietves, ierīkoti dekoratīvie apstādījumi, uzstādītas velo novietnes, šūpoles, atkritumu urnas un soliņi.

Būvdarbi ekspluatācijā tika nodoti šā gada 31.augustā.

Sarkanajā skolā plānots izveidot daudzfunkcionālo dienas centru, tādejādi nodrošinot jaunu pakalpojumu pieejamību Vecumnieku novada iedzīvotājiem.

 

Sagatavoja: Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933