Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldība uzsāk Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā GEOTOUR paredzētās aktivitātes

Vecumnieku novada dome 2021.gada 1.janvārī uzsāka ERAF projekta “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” LLI-483, GEOTOUR (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos un uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām ap mums.

Vecumnieku novada dome projekta ietvaros Skaistkalnes magazīnas klētī ierīkos vietējās apkures sistēmu un izveidos pārvietojamu muzeja ekspozīciju “Karsta kriteņu veidošanās”. Šā gada 24.maijā pašvaldība veica tirgus izpēti – cenu aptauju iepirkumam “Pārvietojamas ekspozīcijas “Karsta kriteņu veidošanās” dizaina stratēģijas un satura koncepcijas izstrāde””. No trīs pretendentiem par piemērotāko pakalpojumu sniedzēju tika atzīta “Taktila” SIA ar viszemāko finanšu piedāvājuma cenu 7300,00 EUR, bez PVN.

Šā gada 2.jūnijā tika parakstīts līgums par pārvietojamas ekspozīcijas “Karsta kriteņu veidošanās” dizaina stratēģijas un satura koncepcijas izstrādi.

Līguma ietvaros paredzētie darbi:

1. EKSPOZĪCIJAS DIZAINA STRATĒĢIJA:
• Vispārējās situācijas analīze (Karsta kriteņu veidošanās) par ekspozīcijas pielietojumu, problēmām;
• Ekspozīcijas konceptuālā satura, eksponātu specifikācija, telpu un to pieejamības analīze;
• Dažādu alternatīvu izvērtēšana;
• Ekspozīcijas nākotnes perspektīvas, attīstības virzieni, nepieciešamības formulējumi;
• Mērķu un auditorijas definēšana.
2. EKSPOZĪCIJAS SATURA KONCEPCIJA:
• Definēt satura galvenos punktus;
• Pieejamo eksponātu un satura analīze.

Pakalpojuma izpildes termiņš ir 10 nedēļas no līguma parakstīšanas dienas.

Pēc dizaina stratēģijas un satura koncepcijas izstrādes tiks izsludināts iepirkums par pārvietojamas ekspozīcijas “Karsta kriteņu veidošanās” izveidi.

Informācija par projektu:

Programma:

 Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam.

 Projekta nosaukums latviešu valodā:

 LLI-483 “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā”

 Projekta nosaukums angļu valodā:

LLI-483 “Use of Unique Geological and Geomorphological Nature Values in the Development of Green Cognitive Tourism”

 Projekta saīsinātais nosaukums:

Geotour”

 Projekta mērķis:

Radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos un uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām ap mums.

Projekta īstenošanas laiks:

01.01.2021 – 31.12.2022 (24 mēneši)

Vadošais partneris:

Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.eu;www.europa.eu;www.vecumnieki.lv www.facebook.com/Zemgale/; www.facebook.com/vecumnieki

Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/lli-483-geotour/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Vecumnieku novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja: Alīna Žukauska
Vecumnieku novada domes
Attīstības - plānošanas nodaļas
Projektu koordinatore
Tālr. 63920596
e-pasts:
www.vecumnieki.lv

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933