Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projekta ietvaros skolēni dodas izzinošā pārgājienā

ERAF projekta “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” LLI-483, GEOTOUR (turpmāk – projekts) ietvaros Vecumnieku novada dome 30.septembrī organizēja izzinošu pārgājienu uz Skaistkalnes karsta kritenēm. Pārgājienā piedalījās Misas pamatskolas 8.klases skolēni.

Pārgājienu vadīja Skaistkalnes pagasta novadpētniecības centra "Novadnieki" krājumu glabātāja-lauku tūrisma speciāliste Laima Indriķe. Novadpētniecības centrā skolēni tika iepazīstināti ar karsta procesa būtību, sniedzot teorētisko un vizuālo informāciju (iežu paraugi, gatavo izstrādājumu paraugi).

Pēc teorētiskās informācijas saņemšanas, skolēni devās savām acīm skatīt karsta procesa virszemes izpausmes dabā. Apskatītas tika vairākas karsta kritenes, par katru no tām ir dažādi nostāsti un leģendas, no kā arī radušies nosaukumi kritenēm, piemēram, Kugurdobe, Mežezers, Liepiņdobe, Audžu dobe un Čurkstu dobe.

Atpūtas vietā pie Mežezera pārgājiena dalībnieki izspēlēja dažādas izzinošas spēles - tika liktas puzles ar dažādiem karsta kriteņu veidiem, skolēni grupās veica izpēti, nosakot dziļāko, lielāko vai gleznaināko kriteni.

Projekta ietvaros šīs aktivitātes īstenošanai tika izveidotas 5 puzles, kur katrā attēloti pieci dažādi kriteņu veidi šķērsgriezumā, saliekamais galds, kas izmantojams uzdevumu veikšanai skatu laukumā pie Mežezera kritenēm, un apmetnis gidam.

Informācija par projektu:

Programma:

 Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam.

 Projekta nosaukums latviešu valodā:

 LLI-483 “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā”

 Projekta nosaukums angļu valodā:

LLI-483 “Use of Unique Geological and Geomorphological Nature Values in the Development of Green Cognitive Tourism”

 Projekta saīsinātais nosaukums:

“Geotour”

 Projekta mērķis:

Radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos un uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām ap mums.

Projekta īstenošanas laiks:

01.01.2021 – 31.12.2022 (24 mēneši)

Vadošais partneris:

Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

·         Aizkraukles novada pašvaldība (LV), www.aizkraukle.lv;

·         Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv;

·         Žagares Reģionālā parka direkcija (LT), http://zagaresrp.am.lt;  

·         Biržu Reģionālā parka direkcija (LT), www.birzuparkas.lt

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.eu; www.europa.eu; www.vecumnieki.lv; www.bauska.lv; www.facebook.com/Zemgale/; www.facebook.com/vecumnieki; https://www.facebook.com/bauskasnovads

Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/lli-483-geotour/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Alīna Žukauska
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku novada dome”
attīstības plānošanas nodaļas projektu koordinatore
Tālr. 63920596
e-pasts:
www.vecumnieki.lv

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933