Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izzinošs pārgājiens uz Skaistkalnes karsta kritenēm

interag logo

ERAF projekta “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” LLI-483, GEOTOUR ietvaros, 2022.gada 7.maijā Bauskas novada pašvaldība organizēja izzinošu pārgājienu uz Skaistkalnes karsta kritenēm. Pārgājienā kopā piedalījās trīsdesmit deviņi Bauskas novada iedzīvotāji.

Pārgājienu vadīja Skaistkalnes pagasta novadpētniecības centra "Novadnieki" krājumu glabātāja lauku tūrisma speciāliste Laima Indriķe. Novadpētniecības centrā pārgājiena dalībnieki tika iepazīstināti ar karsta procesa būtību, sniedzot teorētisko un vizuālo informāciju (iežu paraugi, gatavo izstrādājumu paraugi).

Pēc teorētiskās informācijas saņemšanas, pārgājiena dalībnieki devās iepazīt karsta procesa virszemes izpausmes dabā. Tika apskatītas vairākas karsta kritenes, par katru no tām ir dažādi nostāsti un leģendas, no kā arī radušies nosaukumi kritenēm, piemēram, Kugurdobe, Mežezers, Liepiņdobe, Audžu dobe un Čurkstu dobe. Jaunākā un arī mazākā karsta kritene Skaistkalnē ir radusies 2018.gadā, kura ir nosaukta par Simtgades kriteni.

Atpūtas vietā pie Mežezera pārgājiena dalībnieki izspēlēja dažādas izzinošas spēles - tika liktas puzles ar dažādiem karsta kriteņu veidiem, iepazītas ģipša fizikālās īpašības, izlejot no ģipša dažādas formiņas un veidojot kompozīcijas.

Projekta ietvaros šīs aktivitātes īstenošanai tika izveidotas 5 puzles, kur katrā attēloti pieci dažādi kriteņu veidi šķērsgriezumā, saliekamais galds, kas izmantojams uzdevumu veikšanai skatu laukumā pie Mežezera kritenēm, apmetnis gidam un ģipša materiāli ģipša darbnīcu organizēšanai.

Informācija par projektu:

Projekta nosaukums

“Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā”

Projekta saīsinātais nosaukums

GEOTOUR

Projekta Nr.

LLI-483

Projekta mērķis

Radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos un uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām ap mums

Projekta īstenošanas laiks

01.01.2021 – 31.12.2022 (24 mēneši)

Vadošais partneris

Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri

Aizkraukles novada pašvaldība (LV), www.aizkraukle.lv

Bauskas novada pašvaldība (LV), www.bauska.lv

Žagares Reģionālā parka direkcija (LT), http://zagaresrp.am.lt

Biržu Reģionālā parka direkcija (LT), www.birzuparkas.lt

Programma

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014 2020.gadam.
Kopējais projekta budžets: 649 972,15 EUR (t.sk. ERAF finansējums 552 476,31 EUR)
Projekta budžeta sadalījums 108 220,56 EUR (t.sk. ERAF – 91 987,47 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 16 233,09 EUR)
www.latlit.eu; www.europa.eu; www.bauska.lv; www.vecumnieki.lv; www.facebook.com/Zemgale www.facebook.com/bauskasnovads www.facebook.com/vecumnieki

Programmas oficiālā tīmekļvietne: www.latlit.eu/lli-483-geotour/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija”
Attīstības un būvniecības departamenta
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Līga Čakāne

 

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933