Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vallē izveidota aktīvās atpūtas zona

Vecumnieku novada dome ir īstenojusi ELFLA projektu “Valles brīvdabas vietas izveide veselības un sporta aktivitāšu veicināšanai” Nr.16-06-AL08-A019.2202-000007. Projekta ietvaros ir izveidota un labiekārtota brīvdabas aktīvās atpūtas zona Valles pagasta centrā pie mākslīgās ūdenskrātuves, ierīkojot bērnu rotaļu laukumu, uzstādot brīvdabas trenažieru konstrukcijas, atpūtas solus un atkritumu urnas, kā arī veicot teritorijas labiekārtošanas darbus.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 17 721.97. ELFLA finansējums ir EUR 15 949.78, pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 1772.19 no kopējām izmaksām.

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Vallē tiks veidota aktīvās atpūtas zona

Vecumnieku novada dome ir uzsākusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) projekta “Valles brīvdabas vietas izveide veselības un sporta aktivitāšu veicināšanai” Nr.16-06-AL08-A019.2202-000007 īstenošanu. Projekts tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta ietvaros plānots izveidot un labiekārtot brīvdabas aktīvās atpūtas zonu Valles pagasta centrā pie mākslīgās ūdenskrātuves, ierīkojot bērnu rotaļu laukumu, uzstādot brīvdabas trenažieru konstrukcijas, atpūtas solus un atkritumu urnas, kā arī veicot teritorijas labiekārtošanas darbus.

Projekta mērķis – izveidot publiski pieejamu brīvdabas aktīvās atpūtas zonu bērniem un pieaugušajiem Valles pagastā, tādējādi sekmējot veselīgu dzīvesveidu, fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu, kā arī veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos laukos.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 17 721.97. ELFLA finansējums ir EUR 15 949.78, pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 1772.19 no kopējām izmaksām. Labiekārtošana darbus objektā veiks SIA “OEG ceļi”, trenažieru, bērnu rotaļu laukuma konstrukciju, solu un atkritumu urnu piegādi un uzstādīšanu nodrošinās SIA “GoPlay”.

Projekta realizācijas termiņš - 2017. gada 31. oktobris.

 

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933