Vallē rekonstruēts sporta stadions

Vecumnieku novada Dome ir īstenojusi LAD projektu „Valles sporta stadiona rekonstrukcija”, Nr. ELFLA 09-04-L32100-000111. Stadiona būvniecību veica SIA „RRKP būve”. Projekta kopējās izmaksas ir daudz lielākas nekā sākotnēji tika plānots projekta pieteikumā, kuru sagatavoja vēl pirms administratīvi teritoriālās reformas - Valles pagasta padomē. Līdz ar to Vecumnieku novada Domes projekta līdzfinansēšanai pārsniedz 10%. Neskatoties uz stadiona būvniecības lielajām izmaksām, Vecumnieku novada Dome ir spējusi projektu realizēt veiksmīgi un projekts īstenots noteiktajos termiņos.

Projekta aktivitātes:

  • Sporta stadiona skrejceļu rekonstrukcija;
  • Basketbola, futbola un volejbola laukumu ierīkošana;
  • Aktīvās zonas ierīkošana;
  • Aprīkojuma iegāde;
  • Teritorijas apzaļumošana.

Dace Šileika
Projektu vadītāja