Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veikti grants ceļu pārbūves darbi

                                                                                                                  NAP2020elfla logo jpg 

2018.gada jūlijā un augustā tika uzsākta pašvaldības grants ceļu A10 Mednieki – Gali (Valles pagasts), autoceļa posma A1 Ķekavas šoseja – Dzeguzes (Stelpes pagasts) un autoceļa posma B2 Spodras – Krieviņi (Kurmenes pagasts) pārbūve ELFLA projekta “Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki – Gali), autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja – Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras – Krieviņi) pārbūve Vecumnieku novadā” Nr.18-06-A00702-000026 (turpmāk – projekts) ietvaros. Autoceļa Spodras – Krieviņi pārbūvi 1.5 km garumā veica SIA “Roadeks”, savukārt, SIA “Strabag” nodrošināja autoceļa Mednieki – Gali pārbūvi 6 km garumā. Būvuzraudzību abos būvobjektos nodrošināja SIA “RS Būvnieks”, Tehniskos projektus izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “Projekts EAE”. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda EUR 984 524.20 (tajā skaitā PVN 21%).  ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 10%. Būvuzraudzības izmaksas, tehniskā projekta un autoruzraudzības izmaksas tika segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 2018.gada nogalē pārbūves darbi tika nodoti ekspluatācijā, līdz ar to projekta īstenošanas 1.posms ir noslēdzies. Janvārī pašvaldība Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) iesniegs atskaites, lai saņemtu izlietoto ELFLA finansējumu.

Lasīt tālāk ...

Tiks veikta grants ceļu pārbūve

NAP2020elfla logo jpg

Pašvaldība š.g. 8. martā Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) iesniedza projekta pieteikumu par grants ceļu A10 Mednieki – Gali (Valles pagasts), autoceļa posma A1 Ķekavas šoseja – Dzeguzes (Stelpes pagasts) un autoceļa posma B2 Spodras – Krieviņi (Kurmenes pagasts) pārbūvi. Projekts “Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki – Gali), autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja – Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras – Krieviņi) pārbūve Vecumnieku novadā” Nr.18-06-A00702-000026 (turpmāk – projekts) tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma  mērķis ir  atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu, bez cietā seguma, būvniecība vai pārbūve. Vecumnieku novadam pieejamā kvota no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu līdzekļiem ir 1,22 miljoni euro, kas izmantojama līdz 2019. gada 1. decembrim.

Lasīt tālāk ...

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933