Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies izgāztuves rekultivācijas projekts

Šā gada maijā pašvaldība parakstīja Vienošanos ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) projekta „Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Taurkalne” reģ. Nr. 32908/5291/PPV rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/14/IPIA/VARAM/001 īstenošanu.

Izvirzītais projekta mērķis - samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves.

Rekultivācijas būvdarbi tika uzsākti, šā gada augustā un tika pabeigti oktobrī. rekultivācijas darbus objektā veic SIA “Šons”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “RS Būvnieks”, Tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Geo Conusltants”.

Projektā ir sasniegti sekojoši vides kvalitātes uzlabojumi:

 • ir samazināta nokrišņu iespēja nonākt pārsegtajā atkritumu slānī, līdz ar to krasi samazināsies piesārņojuma (infiltrāta apjoms) ietekme uz gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu kvalitāti.
 • ir samazināta izgāztuves piesārņojuma ietekme uz grunts kvalitāti.
 • ir samazināts piesārņojums, ko rada atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanās izgāztuvei piekļautajās teritorijās.
 • ir samazināta iespēja, ka neatbilstoši apsaimniekotie atkritumi var kļūt par faktoru, kas veicina kaitīgu kaitēkļu attīstību un izplatību.

Projekta kopējās izmaksas (būvdarbi, tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība) sastāda EUR 195 173.47 ieskaitot PVN 21%, projekta attiecināmās kopējās izmaksas sastāda EUR 185 408.30 no tām 85% ir ES Kohēzijas fonda finansējums un 15% pašvaldības līdzfinansējums.

Objekts ekspluatācijā tika nodots 2014.gada 8.decembrī.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Dace Šileika
Projektu vadītāja

Taurkalnē turpinās izgāztuves rekultivācijas darbi

Šā gada maijā pašvaldība parakstīja Vienošanos ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) projekta „Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Taurkalne” reģ. Nr. 32908/5291/PPV rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/14/IPIA/VARAM/001 īstenošanu.

Projekta mērķis - samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves.

Projektā plānotas sekojošas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, izgāztuves rekultivācijas būvdarbi un trīs gruntsūdeņu monitoringa urbumu izveidošana, būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, tika noskaidrots būvuzņēmējs, kurš veiks rekultivācijas darbus izgāztuvē Taurkalne. Izgāztuves rekultivācijas darbus objektā veic SIA “Šons”, būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA “RS Būvnieks”, Tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Geo Conusltants”.

Visu šo laiku izgāztuve “Taurkalne” bija slēgta, tomēr tā nebija apsaimniekota atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izgāztuve ir reģistrēta piesārņoto vietu reģistrā, līdz ar to pašvaldībai bija iespēja piesaistīt finansējumu no ES fonda līdzekļiem. Izgāztuves rekultivējamā platība ir 1.2 ha. Atkritumu aprēķinātais daudzums ir 50 000 m3. Izgāztuvē apglabāti tikai sadzīves atkritumi vai tiem pielīdzināmi ražošanas atkritumi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām, akceptētajam tehniskajam projektam un Jelgavas RVP izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, tiks veiktas šādas darbības, lai novērstu nokrišņu turpmāku nokļūšanu pārsegtajā kalnā:

 • atkritumu sastumšana un sablīvēšana vienā kaudzē, izveidojot sānu nogāzes ne stāvākas kā 1:3 (augstums pret platumu). Kaudzē novietojami arī atkritumi, kas savākti no izgāztuvei pieguļošās teritorijas;
 • tiks izveidota nosedzošā kārta no 0,5 metrus bieza grunts slāņa ar vāju ūdens caurlaidību vai atbilstoša pretfiltrācijas slāņa, kura iežu filtrācijas koeficients ir 10–7 m/s, uzklāšana.
 • Jāveic pretfiltrācijas slāņa pārklāšana ar vismaz 0.2 m biezu auglīgās grunts slāni, tādejādi nodrošinot izgāztuves negatīvās ietekmes uz vides kvalitāti samazināšanu un novēršot iedzīvotāju saslimšanas draudus. Izgāztuves apzaļumošana, lai veicinātu tās iekļaušanos teritorijas ainaviskajā vidē.

Realizējot projektu tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi:

 • Tiks samazināta nokrišņu iespēja nonākt pārsegtajā atkritumu slānī, līdz ar to krasi samazināsies piesārņojuma (infiltrāta apjoms) ietekme uz gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu kvalitāti.
 • Tiks samazināta izgāztuves piesārņojuma ietekme uz grunts kvalitāti.
 • Tiks samazināts piesārņojums, ko rada atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanās izgāztuvei piekļautajās teritorijās.
 • Tiks samazināta iespēja, ka neatbilstoši apsaimniekotie atkritumi var kļūt par faktoru, kas veicina kaitīgu kaitēkļu attīstību un izplatību.
 • Tiks veikts ieguldījums videi drošas valsts atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras nodrošināšanā.
 • Tiks sakopta un apzaļumota izgāztuves teritorija – 1.2 ha platībā.
 • Rekultivācijas rezultātā problemātiskajā teritorijā tiks iegūta sakopta ainava un turpmākai izmantošanai sagatavots zemes gabals.

Projekta kopējās izmaksas (būvdarbi, tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība) sastāda EUR 195 173.47 ieskaitot PVN 21%, projekta attiecināmās kopējās izmaksas sastāda EUR 185 408.30 no tām 85% ir ES Kohēzijas fonda finansējums un 15% pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2015.gada 30.septembrim, tomēr tiek plānots, ka KF projekts tiks realizēts šā gada beigās.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

4eb01e221406ef963850

Tiks rekultivēta izgāztuve

Vecumnieku novada dome 2014. gada janvārī LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija" iesniedza projektu „Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Taurkalne” reģ. Nr. 32908/5291/PPV rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/14/IPIA/VARAM/001.

Vienošanās par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta realizāciju noslēgta šā gada 28. maijā. Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

 • Tehniskā projekta izstrāde;
 • Izgāztuves rekultivācijas būvdarbi un gruntsūdeņu monitoringa urbumu izveidošana;
 • Rekultivācijas būvdarbu autoruzraudzība;
 • Rekultivācijas būvdarbu būvuzraudzība.

Projekta mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves. Realizējot projektu tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi:

 • Tiks samazināta nokrišņu iespēja nonākt pārsegtajā atkritumu slānī, līdz ar to krasi samazināsies piesārņojuma (infiltrāta apjoms) ietekme uz gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu kvalitāti.
 • Tiks samazināta izgāztuves piesārņojuma ietekme uz grunts kvalitāti.
 • Tiks samazināts piesārņojums, ko rada atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanās izgāztuvei piekļautajās teritorijās.
 • Tiks samazināta iespēja, ka neatbilstoši apsaimniekotie atkritumi var kļūt par faktoru, kas veicina kaitīgu kaitēkļu attīstību un izplatību.
 • Tiks veikts ieguldījums videi drošas valsts atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras nodrošināšanā.
 • Tiks sakopta un apzaļumota izgāztuves teritorija – 1.2 ha platībā.
 • Rekultivācijas rezultātā problemātiskajā teritorijā tiks iegūta sakopta ainava un turpmākai izmantošanai sagatavots zemes gabals.

Projekta finansējums – 85% ES Kohēzijas fonda finansējums un 15% pašvaldības līdzfinansējums no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2015.gada 30.septembrim. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dace Šileika
Projektu vadītāja
Vecumnieku novada Dome
tālr.63976486,

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933