Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Realizēts projekts Stelpē

2014.gada jūlijā ir īstenots ELFLA projekts "Vecumnieku novada Stelpes pagasta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" Nr. 13-06-LL19-L413101-000017. Būvdarbus objektā veica SIA „Kvintets M". Kopējās būvniecības izmaksas ir EUR 11 686.90 bez PVN.

Finansējuma sadalījums: 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA finansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta ietvaros Stelpes pagasta centrā tika labiekārtots tirgus laukums – nobruģēts 425 m2 liels laukums, aprīkots ar apgaismojuma laternām. Laukumam apkārt tiks ierīkota paaugstināta apmale un uzstādīta slēdzama mobilā barjera.

Tirgus laukumā būs iespēja savu preci realizēt ne tikai tirgotājiem no citām novada vai Latvijas vietām, bet arī pašiem vietējiem iedzīvotājiem, kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar mājražošanu. Vajadzības gadījumā bruģēto tirgus laukumu varēs izmantot iedzīvotāju kopsapulču organizēšanai, dažādu publisku semināru rīkošanai piemērotos laika apstākļos.

Norisinās Vecumnieku novada Stelpes pagasta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai

Patlaban Stelpes pagastā tiek veikta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Projekts „Vecumnieku novada Stelpes pagasta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" Nr. 13-06-LL19-L413101-000017 tiek īstenots ELFLA projekta ietvaros.

Būvdarbus objektā veic SIA „Kvintets M".

Šobrīd turpinās darbi pie tirgus laukuma izveidošanas – norit 425 m2 liela laukuma bruģēšanas darbi, pēc tam tas tiks aprīkots ar apgaismojuma laternām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 11686,90 EUR bez PVN. Finansējuma sadalījums: 90% Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums (t.i. 10244,68 EUR) un 10% (t.i. 1442,22 EUR) pašvaldības finansējums. PVN likme tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.

Tirgus laukuma labiekārtošanas būvdarbi tiek īstenoti no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 31. jūlijam.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas

Atbalsta LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Tiks veikta Vecumnieku novada Stelpes pagasta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai

Stelpes pagastā tiks veikta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Projekts „Vecumnieku novada Stelpes pagasta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" Nr. 13-06-LL19-L413101-000017 tiek īstenots ELFLA projekta ietvaros.

Veicot iepirkuma procedūru, tika noskaidrots būvniecības uzņēmums, kurš veiks labiekārtošanas darbus. Būvdarbus objektā veiks SIA „Kvintets M". Kopējās būvniecības izmaksas ir LVL 8213,60 bez PVN.

Finansējuma sadalījums: 90% no attiecināmajām izmaksām ir ELFLA finansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta ietvaros Stelpes pagasta centrā tiks labiekārtots tirgus laukums – nobruģēts 425 m2 liels laukums, aprīkots ar apgaismojuma laternām. Laukumam apkārt tiks ierīkota paaugstināta apmale un uzstādīta slēdzama mobilā barjera.

Tirgus laukuma labiekārtošanas būvdarbi tiks īstenoti no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 31. jūlijam.

Apstiprināts projekts „Vecumnieku novada Stelpes pagasta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”

2013. gada 15. maijā Vecumnieku novada dome, Bauskas rajona lauku partnerībā, iesniedza projekta iesniegumu „Vecumnieku novada Stelpes pagasta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai” pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 6.1. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

Šī gada septembrī ir saņemts Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta „Vecumnieku novada Stelpes pagasta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai” Nr. 13-06-LL19-L413101-000017 mērķis ir nodrošināt Stelpes pagasta iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanu, izbūvējot tirgus laukumu Stelpes pagasta Stelpes ciemata centrā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 8213,60 LVL bez PVN. Finansējuma sadalījums: 90% Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums (t.i. 7200,00 LVL) un 10% (t.i. 1013,60 LVL) pašvaldības finansējums. PVN likme tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.

Projekta realizācijas termiņš 2014. gada 27. septembrim.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas

Atbalsta LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933